Security Update Service

Kontinuerlig och säker tillgång till godkända säkerhetsuppdateringar och virusdefinitionsfiler för ditt styrsystem.

Hoten mot styrsystem har ökat markant de senaste åren och trenden ser inte ut att avta. Behovet av en god IT-säkerhet för styrsystem ökar därmed kontinuerligt. Som grundläggande komponenter i skyddet mot angrepp eller skadlig mjukvara rekommenderar ABB att du regelbundet installerar säkerhetsuppdateringar för operativsystemet samt håller systemets virusskydd aktuellt.

Därför utvärderar, testar och validerar ABB kontinuerligt Microsofts® säkerhetsuppdateringar samt uppdateringar och virusdefinitionsfiler från McAfee® och Symantec™ för relevans och kompatibilitet med ABB:s styrsystem, till exempel System 800xA, Symphony Plus eller Freelance. Via ditt Automation Sentinel får du löpande tillgång till information om vilka av dessa uppdateringar som ABB rekommenderar för ditt system.

Security Update Service bygger på en automatiserad process som ytterligare förenklar för dig att regelbundet och säkert uppdatera ditt styrsystem med godkända säkerhetsuppdateringar och virusdefinitionsfiler. Tjänsten uppdaterar kontinuerligt och schemalagt en lokal nedströms server i din anläggning med godkända uppdateringar via en krypterad remoteuppkoppling från en säker källa (uppströms server) belägen hos ABB. Från din lokala nedströms server kan styrsystemet sedan säkert och tidseffektivt uppdateras via de verktyg som Windows, McAfee eller Symantec tillhandahåller och enligt den strategi som passar bäst för ditt system – i egen regi eller med stöd av ABB:s servicepersonal.

Fördelar

 • Förbättrar IT-säkerheten och ökar ditt skydd mot angrepp eller skadlig mjukvara genom att kontinuerligt hålla systemet uppdaterat.
 • Minskar dina insatser i insamling, utvärdering och installation av säkerhetsuppdateringarna samt antivirusfiler.
 • Minimerar risken för problem som kan uppstå när icke godkända uppdateringar installeras i ditt system.
 • Minskade och planerbara kostnader för säkerhetsuppdateringar då tjänsten är en del av ditt serviceavtal med ABB.
 • Stor valfrihet där du kan avgöra vilken nivå av support och stöd från lokala ABB Service som passar bäst för dig.

Vad innehåller tjänsten?

 • Kontinuerlig och automatiserad tillgång till ABB-godkända, testade och validerade säkerhetsuppdateringar samt virusdefinitionsfiler för 800xA, Symphony Plus och Freelance DCS – via en central uppströms server hos ABB.
 • Installation och konfiguration av säker och krypterad uppkoppling till central server enligt ett definierat schema via ABB Secure Remote Access Platform (RAP).
 • Konfiguration av synkronisering mot central server samt förbereda lokal distribution av uppdateringar på en lokal maskin i din anläggning (nedströms server).
 • Lokal nedströms server uppdateras dagligen med ABB-godkända uppdateringar för:
  • Windows Server Update Service (WSUS).
  • ePolicy Orchestrator (ePO) för McAfee antivirus.
  • Symantec Endpoint Protection (SEP) för Symantec antivirus.
 • Regelbunden funktionskontroll av synkronisering och remoteuppkoppling.
 • Valfri nivå av vidare stöd och support via ditt serviceavtal med ABB.

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language