Remoteuppkoppling

Koppla teknisk expertis till dina kritiska tillgångar.

ABB har en större serviceorganisation än någon annan styrsystemleverantör, med teknisk expertis bara väntar att snabbuppkoppla sig via säker fjärranslutning mot all produktionskritisk utrustning i din anläggning och få en kontinuerlig övervakning i realtid, dygnet runt, året runt. Det betyder en exaktare diagnostik och snabbare åtgärder. Dessutom minskar behovet av underhållspersonal på plats. 

ABB erbjuder Remoteuppkoppling i samband med andra avhjälpande underhållstjänster och avancerade tjänster:


Varför Remoteuppkoppling?

 • Återkommande systemfel som kräver snabb support respons dygnet runt.
 • Förlängd stopptid i väntan på att ingenjörer ansluter till anläggningen.
 • Ytterligare support vid reducerad arbetskraft på plats.

ABB Secure Remote Access Platform (RAP)

RAP är en beprövad fjärranslutningsteknik utvecklat av ABB som etablerar en säker kommunikationskanal mellan ABB Service Center och kundens anläggning (HMI).
 
Fördelar:
 • Exaktare diagnostik och snabbare åtgärder.
 • Minskat behov av underhållspersonal på plats.
 • Dygnet-runt-support av experter på just din anläggning.
 • Inga förändringrar i kundens IT-säkerhetssystem.
 • Ökad tillgänglighet och produktivitet.
 • Möjlighet att kontinuerligt övervaka tillståndet i produktionskritisk utrustning.
 • Maximera systemets drifttid genom att proaktivt förebygga problem.
 • Levererar realtidsdata från utrustning som används hos kunderna.
 • Minska kostnaderna från beredskap/fältservice genom att möjliggöra säker fjärråtkomst.

Säkerhet

 • Användare startar Service Center användargränssnittet enbart från ABB nätverk. Certifierade användare har enbart tillgång.
 • Kommunikationsarkitekturen är byggd i flera säkerhetslager och brandväggar.
 • TLS/SSL krypterad kommunikationen mellan ABB Service Center och anläggningen.
 • All supportärende loggas och är reviderbara för återkoppling med kunden.
 • All anslutning sker i samråd med kunden antingen med förutbestämt access eller en förfrågan för varje uppkoppling.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language