Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avancerade tjänster

Diagnostik, övervakning och utvecklad samverkan för proaktivt underhåll av systemets tillgänglighet, prestanda, IT-säkerhet eller reglerkretsar.

Mängden data, gränssnitt mot IT-system och antalet ingående utrustningar i moderna styrsystem kan innebära utmaningar avseende underhåll och förvaltning av systemen. Möjligheten att hämta och analysera stora mängder data från anläggningen eller processen, på ett säkert och effektivt sätt, samt tillgång till expertis är förutsättningar för att tidigt kunna dra rätt slutsatser, se komplexa samband och proaktivt underhålla system, IT-säkerhet eller processreglering.

ABB:s Avancerade Tjänster för tillståndsbaserat underhåll bygger på mjukvarubaserade verktyg som utan att störa samlar in relevant data från processer, system och utrustningar. Där sedan dataanalys med hjälp av avancerade algoritmer samt jämförelser mot specifikationer, krav och rekommendationer genomförs med hög automationsgrad. Arbetet sker i samverkan med ABB:s ingenjörer som bland annat kan genomföra fördjupade undersökningar, föreslå prioriterade åtgärder eller genomföra förbättringar – lokalt på plats eller via en remoteuppkoppling.

För ett hållbart resultat baseras dessa tjänster på en metodik för ständiga förbättringar i tre steg:

  • Steg 1: Diagnostik/Analys 
  • Steg 2: Förbättringsarbete
  • Steg 3: Övervaka/Bibehålla

ABB:s Avancerade Tjänster kan hjälpa dig att med dessa tre steg kontinuerligt, systematisk och proaktivt förbättra tillgänglighet och produktivitet i din anläggning samt att effektivisera underhåll och systemförvaltning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents