Avancerade tjänster

Att automatisera produktionen kräver förmågan att analysera stora mängder data i en komplex och dynamisk miljö. Det kräver också nya arbetssätt som bygger på kontinuerliga förbättringar och systematisk problemlösning.

ABB:s avancerade tjänster hjälper till att minimera problem med utrustning och processer och att därmed öka utfallet av investeringarna. Genom att hämta och analysera stora mängder data på ett säkert och effektivt sätt, samt tillgången till hela ABB:s kompetens, från den lokala ingenjören till globala experter, kan vi tillsammans med er möta utmaningarna kring produktivitet, underhåll och förvaltning. 

ABB:s Avancerade Tjänster handlar om att nyttja kraften i digitala verktyg, kompetens och samverkan för att arbeta med ett proaktivt och tillståndsbaserat underhåll. Tjänsterna omfattar övervakning, analyser och förbättringsåtgärder för bland annat systemets tillgänglighet, IT-säkerhet och processreglering.

Med hjälp av ABB:s Collaboration Operation Center tar vi digitaliseringen av tillståndsbaserat underhåll till nästa nivå, och tillgängliggör hela ABB till er som kund.

Läs mer om de olika tjänsterna nedan, och få reda på hur ni kan arbeta mer systematisk och proaktivt för att förbättra tillgängligheten och produktiviteten i er anläggning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language