Freelance Fingerprint

En systemdiagnostik för Freelance som utvärderar systemets status och prestanda samt ger förslag på förbättringsåtgärder.

Freelance Fingerprint är en systemdiagnostik som visualiserar eventuella fel eller brister, identifierar grundorsaker och ger förslag på förbättringsåtgärder avseende styrsystemets tillgänglighet och prestanda. Tjänsten är ger ett grundläggande systemunderhåll för Freelance men även ett stöd vid en uppdatering av styrsystemet.

Fördelar

 • Ett lättanvänt verktyg för datainsamling – för dig eller din service kontakt.
 • En sofistikerad rapport som visualiserar styrsystemet status och prestanda.
 • En förbättringsplan som förenklar din beslutsprocess genom att fokusera på förbättringsområden med stor genomslagskraft - för förbättrad prestanda och tillgänglighet.
 • Enkel tillgång till systemrapport via webbportalen My Control System.

Innehåll

 • Datainsamling via ett standardiserat och säkert datainsamlingsverktyg som körs på en dator i styrsystemet.
 • Verktyget körs på en låg prioritetsnivå, för att inte påverka driften i systemet eller anläggningen.
 • En webbaserad analys studeras av en kunnig ingenjör som jämför prestanda och konfiguration mot ABB:s specifikationer, krav och rekommendationer.
 • Resultatet presenteras i en systemrapport som ger en stabil grund och ett stöd för ett proaktivt underhåll av styrsystemet. Den förbättringsplan som finns med i rapporten förenklar din beslutsprocess genom att fokusera på förbättringsområden med stor genomslagskraft.
 • Resultatet genereras på några minuter och presenteras i en rapport som publiceras på My Control System där du som behörig enkelt kan logga in och ta del av resultatet, när det passar dig.

Vilka områden i ditt styrsystem undersöks?

Freelance Fingerprint inkluderar en undersökning av följande områden:
 • Status på installation av Mjukvara samt viktiga Säkerhetsinställningar inklusive grundläggande skyddsåtgärder som antivirusprogram, brandväggar och säkerhetsuppdateringar.
 • Systemets konfiguration och prestanda, inklusive inställningar i Windows
 • Kontroll av Prestanda, såsom minnesutnyttjande, CPU-belastning och temperatur
 • Konfiguration och prestanda för Hårdvara inklusive processor, minne eller hårddiskar
 • Status på Nätverk avseende bland annat konfiguration, parametrar och belastning
 • Konfiguration och prestanda för Controllers avseende till exempel minne, nätverksbuffertar, tidssynkronisering och redundans

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer

Loading documents
Select region / language