Cyber Security med System 800xA

Alla styrsystem är utsatta för säkerhetsrisker, tex genom nätverksattacker. System 800xA har rätt försvarsmekanismer på plats.

Vill du ha produktinformation eller service?

Highlights

Vad är ABB:s förhållningssätt?
Djupgående försvar

Det finns inte någon enskild lösning för att hålla ett system IT-säkert. Istället rekommenderar ABB en djupförsvarsstrategi. Det handlar om flera lager av säkerhetskontroller som är placerade i hela systemet.

Hur fungerar det?
IT-säkerhet finns inbäddat i system 800xA

IT-säkerhet är en viktig faktor i alla faser av systemets livscykel och är en integrerad del av System 800xA. ABB tar med den i varje steg - från design och utveckling till drift och underhåll.

Vad är nästa steg?
IT-säkerhet är en pågående process

Efter en färdig leverans av system 800xA så fortsätter vi på ABB att kommunicera med våra användare, till exempel med hjälp av My Control System. Här kan användarna hitta användbar information och nyheter.

Offerings - a modular approach

Loading documents
Select region / language