Uppgradering av System 800xA

En uppgradering av 800xA triggas ofta av att nya funktioner behövs eller att operativsystem och datorhårdvara börjar bli gamla.

800xA körs på Windows operativsystem och det är därmed viktigt att använda ett operativsystem som supportas av Microsoft. 800xA release 6.0 körs på Windows 8 och Windows Server 2012. Äldre versioner än 800xA release 5.1 är baserade på Windows operativ som inte längre stöds av Microsoft.


Vad innehåller tjänsten?

En uppdatering av 800xA systemet innebär att man bibehåller tidigare investeringar och samtidigt som man kan lägga till nya 800xA funktioner. Eftersom dator- och serverhårdvara har en begränsad livstid behöver därför dessa oftast bytas ut och nya operativsystem installeras. Automation Sentinel  ger en kostnadseffektiv uppgradering av ABB licenser.

800xA utökas ständigt med nya integrationer och funktioner som vi kan lägga till i  samband med en uppdatering. Om behov finns uppdateras också underliggande styrsystem, Advant AC450, AC800M, Freelance eller tredje parts systems som ansluts via  PLC-Connect.

Hur går det till att uppgradera?

Vi startar ofta vårt uppdrag med att tillsammans med kunden göra en livscykelanalys eller förstudie. Projekten genomförs sedan med installation av operativsystem, konvertering, anpassningar, igångkörning och kvalitetssäkras med FAT (Factory Acceptence Test) och SAT (Site Acceptence Test). Vi hanterar uppdatering av process/objekt/typ-bibliotek och uppdateringar av bilder till senaste format.

Vi har genomfört uppdateringar under många år och har en lokal organisation i Sverige, från Kiruna till Malmö. Vår lokala närvaro innebär nära kontakt med kunden och att vi känner deras behov. Vi har lång erfarenheter att anpassa projekten och uppgraderingar mot kundens produktion och stopptider.

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language