Avhjälpande underhåll

Vårt supporterbjudande ser till att ni kan få hjälp dygnet runt. ABB:s specialister och lokala ingenjörer är tillgängliga för att maximera tillgängligheten under hela styrsystemets livscykel.

I takt med att styrsystem blir en allt naturligare del i produktionsprocessen
växer också behovet av support och service. ABB har en större
serviceorganisation än någon annan styrsystemsleverantör, som sträcker sig från specialister till lokala serviceingenjörer nära er.

Under kontorstid finns en kostnadsfri teknisk support för alla kunder där specialistkompetens finns tillgänglig för att svara på dina frågor eller hjälpa dig till rätt kontakt. När du behöver assistans på plats kan våra avhjälpande insatser från ditt lokala servicekontor bistå med fältservice.

För ökad trygghet och garanterad tillgänglighet till support även utanför kontorstid, erbjuder ABB bland annat telefonsupport, beredskap och remoteuppkoppling. Tjänster som med fördel kan vara en del av ett  serviceavtal.

ABB supporttjänster

  • Telefonsupport: Specialkompetens via telefon med garanterad tillgänglighet och responstid även utanför kontorstid.
  • Beredskap: Medan kunden pratar med oss via telefon rycker våra serviceingenjörer ut till dig vid behov inom avtalad tid, dygnet runt och året runt efter ditt behov.
  • Remoteuppkoppling: Medan du pratar med oss via telefon och våra serviceingenjörer är på väg till dig fjärransluter ABB med en säker uppkoppling till din anläggning av styrsystem vid behov.

Kontakta ABB Kundcenter: 021-32 50 00, eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret nedan.
För mer information, förfrågan eller beställning kan du även kontakta din lokala Servicesäljare.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language