Ombyggnad, uppgradering och utökning

Modernisera ditt styrsystem och se till att säkra produktionen för framtiden. Detta är våra tjänster för uppgradering, utökning och konsolidering av styrsystem.

Styrsystemet är en central del av din anläggning. Att systemet håller en hög tillgänglighet samt upprätthåller den funktionalitet som krävs för din tillämpning under hela anläggningens livslängd är en förutsättning för en optimal drift och förbättrad produktivitet.

Moderna styrsystem som System 800xA erbjuder många nya möjligheter när det gäller till exempel integration med andra system eller möjligheter till ökad driftsäkerhet och operatörseffektivitet. Samtidigt innebär det ofta en stor investering att byta ut alla delar i styrsystemet vid en modernisering. Genom att behålla delar av befintligt system kan kostnader för till exempel konstruktion, dokumentation eller installation kraftigt reduceras jämfört med ett utbyte av styrsystemet. ABB utvecklar kontinuerligt kostnadseffektiva lösningar, metoder och verktyg för att du skall kunna behålla värdet av redan gjorda investeringar i styrsystem, från ABB eller andra systemleverantörer.

Oavsett om din investering i styrsystemet var för 1, 5, 10, eller 15 år sedan kan våra experter inom systemevolution och uppgraderingar hjälpa dig att utveckla en långsiktig plan för systemet. Via en översyn och en livscykelanalys av dina system kan vi identifiera en flexibel och prisvärd väg att öka effektiviteten och funktionaliteten i din anläggning. Utifrån denna plan kan du sedan modernisera, utveckla och livstidsförlänga ditt system och ABB kan erbjuda dig alltifrån support i vissa frågor till ett helhetsåtagande.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta ABB Kundcenter: 021-32 50 00, eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret nedan.
För mer information, förfrågan eller beställning kan du även kontakta din lokala Servicesäljare.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language