Uppgradering av ASEA/ABB Master och Advant Master

Välj en stegvis eller fullständig uppgradering till system 800xA för ASEA/ABB Master-serien (MasterPiece controller, MasterView HMI) och Advant Master-serien (AC450 controller, Advant Station HMI)

ABB:s DCS Advant Master finns installerat världen över. De flesta kunder har redan uppgraderat sina Advant-system genom att komplettera med System 800xA HMI, AC 800M controller och S800 I/O för att förlänga systemets livslängd och dra nytta av den senaste tekniken.

ABB stöttar våra kunder med ett omfattande produktlivscykelprogram, som ger dig möjlighet att optimera livscykel, prestanda och kostnader för att driva dina system.

ABB har utvecklat omfattande lösningar med olika nivåer av stegvis uppgradering av ABB Master-serien, som introducerades som ASEA Master (MasterPiece controller, MasterView HMI) 1984, samt Advant Master-serien (AC 450 controller, Advant Station HMI) som lanserades 1992.

Våra experter erbjuder en fullständig översyn av systemen för att identifiera vilka uppgraderingsalternativ som ger bäst avkastning på investeringen. Översynen redovisas som en långsiktig färdplan med förslag på uppgraderingar för att öka anläggningens effektivitet och produktivitet.


Stark genomförandeorganisation och kraftfulla verktyg

På ABB har vi lång erfarenhet och hög kompetens inom uppgraderingar. Vi har etablerat ett team av experter som arbetar tillsammans med ABB:s lokala organisationer nära dig för att säkerställa både effektivitet och högsta kvalitet på uppgraderingarna.

Våra metoder baseras på dina krav på olika komplexitetsgrad på automationen, möjlig förbättringspotential och dokumentationsbehov.
ABB:s team kan med hjälp av kraftfulla verktyg och programkodsanalys komma med en rekommendation på vägval utifrån dina behov och automationsstrategi. 


Metod och projektgenomförande

Vi rekommenderar tre olika metoder för migrering
- Programkodskonvertering
- Migrering från den gamla programkoden till AC800M programkod med objekt typer.
Eller
- Förbättring genom att automatiskt generera funktionsbeskrivningar från den gamla programkoden som ny AC800M-kod utvecklas utifrån.

Oavsett vägval så genomförs projekten i enhetlighet med vår projektmodell. Din lokala ABB-kontakt arbetar tillsammans med vårt expertteam, för att säkerställa funktionaliteten och kvalitén. En stor del av arbetet sker maskinellt med hjälp av verktyg för hög effektivitet och att minimera risken för mänskliga fel. Arbetet kvalitetssäkras kontinuerligt, men också genom IAT (Internal Acceptance Test), FAT (Factory Acceptance Test) samt i samband med idrifttagningen genom SAT (Site Acceptance Test).

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents

We also recommend

Select region / language