Ingenjörs- och konsulttjänster

Vi erbjuder punktinsatser i olika projektfaser och under systemets livscykel. Vår kompetenta personal kan hjälpa och avlasta er för optimerad drift.

När du vill effektivisera produktionen och optimera användningen av din anläggning erbjuder vi konsult- och utvecklingstjänster för processer, IT, automation och personalutveckling. Vi har allt du behöver för att öka tillgängligheten, användarvänlighet och säkerheten för din anläggning och produktion.

Exempel på konsulttjänster

  • Systemevolution – Förstudier och evolutionsplaner för dina äldre styrsystem.
  • Livscykelanalys – Genomgång av nuvarande samt framtida underhålls- och reservdelsbehov.
  • Projektledning – Kvalificerad ledning projekt inom processautomation och industriell IT.
  • Applikationsprogrammering – För olika tillämpningar inom industri- eller energiprocesser.
  • Kompetens/Utbildning – Kompetenskartläggning eller skräddarsydd och anläggningsspecifik utbildning på produkter och system.
  • Operatörseffektivitet – Stöd och rådgivning till operatörer, HMI-lösningar samt konsolidering av system.
  • Processlarm – Analysera och förbättra ditt larmsystem för ökad driftsäkerhet, ökad operatörseffektivitet och förbättrad produktivitet.
  • Industriell IT-säkerhet – Professionella tjänster för ökad säkerhet i system och nätverk såsom nätdesign, säkerhetsanalyser, utbildningar, rutiner och arbetssätt.
  • Tillståndbaserat underhåll – Utveckla ett proaktivt och smart underhåll av system, processer eller fältutrustning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language