Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ingenjörs- och konsulttjänster

Tjänster för optimal drift och användande av ditt automationssystem. Anpassade för olika projektfaser och systemets livscykel.

När du vill effektivisera produktionen och optimera användningen av din anläggning, kan vi erbjuda konsult- och utvecklingstjänster för processer, IT, automation och personalutveckling. Vi har allt du behöver för att förbättra tillförlitlighet, användarvänlighet och säkerhet för din anläggning och din produktion.

Exempel på konsulttjänster

  • Systemevolution – Förstudier och evolutionsplaner för dina äldre styrsystem.
  • Livscykelanalys – Genomgång av nuvarande samt framtida underhålls- och reservdelsbehov.
  • Projektledning – Kvalificerad ledning projekt inom processautomation och industriell IT.
  • Applikationsprogrammering – För olika tillämpningar inom industri- eller energiprocesser.
  • Kompetens/Utbildning – Kompetenskartläggning eller skräddarsydd och anläggningsspecifik utbildning på produkter och system.
  • Operatörseffektivitet – Stöd och rådgivning till operatörer eller HMI-lösningar samt konsolidering av system.
  • Processlarm – Analysera och förbättra ditt larmsystem för ökad driftsäkerhet, utvecklad operatörseffektivitet och förbättrad produktivitet.
  • Industriell IT-säkerhet – Professionella tjänster för ökad säkerhet i system och nätverk såsom nätdesign, säkerhetsanalyser, utbildningar eller rutiner och arbetssätt.
  • Tillståndbaserat underhåll – Utveckla ett proaktivt och smart underhåll av system, processer eller fältutrustning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents