Livscykelanalys, LCA

En anläggning innehåller alltid system och produkter som befinner sig i olika faser i produktlivscykeln. Detta innebär att vissa äldre delar av en anläggning får en lägre tillgänglighet och kommer att sakna garanterad tillgång till service och reservdelar tidigare än andra delar. ABB erbjuder tjänsten antingen i ett skräddarsytt serviceavtal eller som en engångstjänst du beställer vid behov.

Med ABB:s Livscykelanalys kan du sänka kostnaderna genom att:

  • Öka din anläggnings tillgänglighet och produktivitet.
  • Få en bra överblick över var din ABB installerad bas befinner sig i produktlivscykeln.
  • Få en rekommendation på förebyggande underhållsinsatser under kommande år för att säkra tillgängligheten på din installerade bas från ABB.
  • Få en livscykelplan med värdefull information för att kunna planera för kommande uppgraderingar och investeringar och underlätta din budgetplanering.

Vi analyserar delarna i din anläggning och visualiserar i vilka faser de olika delarna befinner sig. Resultatet av analysen redovisas i en livscykelplan med åtgärdsprogram som visar hur du kan sänka kostnaderna för din anläggning.

Tidslinje livscykelanalys

Vill du ha produktinformation eller service?


Vill du veta mer om ABB:s livscykelfaser för styrsystem?

Active – Utvecklings- och försäljningsfas
Introduktion och försäljning av ny produkt. Ett brett utbud av support, service och utbildning finns utvecklat. Längden på Activefasen varierar från produkt till produkt. Fasen slutar när volymproduktionen upphör.

Classic – Produktens underhållsfas
Produkten tillverkas fortfarande för köp av enstaka enheter. Fortsatt brett utbud av support, service och utbildning. I denna fas kan i vissa fall uppgradering av produkten krävas för upprätthållande av hög tillgänglighet och prestanda.

Limited – Service och supportfas
Tillverkning av nya produkter och uppgraderingar upphör, men tillverkning av reservdelar fortsätter och det finns fortsatt tillgång till support och service. I slutet på fasen upphör tillverkning av reservdelar

Obsolete – Ingen garanti för service och reservdelar
En produkt förs till Obsoletefasen när tillgång till reservdelar och service inte längre kan garanteras eller när tillgång till gammal teknik inte kan upprätthållas till skäliga kostnader.

Läs mer om

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language