Advant Master Distributed Control System (DCS)

Support och uppgradering av styrsystemet ABB Advant Master.

ABB:s DCS-system Advant Master finns installerat världen över. De flesta kunder har redan uppgraderat sina Advant-system genom att komplettera med System 800xA HMI, AC 800M controller och S800 I/O-enhet för att förlänga systemets livslängd och dra nytta av den senaste tekniken.

Advant Master DCS lanserades 1992 och var resultatet av utvecklingen av en gemensam hård- och mjukvaruplattform för att utveckla ABB Master.

Tillsammans med Advant Master DCS introducerades två kraftfulla controllrar, AC 450 och AC 410 samt den rackmonterade I/O-enheten S100 med förbättrad redundans och ett modernt operatörsgränssnitt baserat på UNIX arbetsstationer. 1996 lanserades I/O-systemet S800, som gav modulär flexibilitet med redundant kommunikation och tidsangivelse med 1 millisekunds noggrannhet. 

Föregångaren till Advant Master DCS, ABB Master, introducerades 1984 och baserades på MasterPiece 200 controller med den rackmonterade I/O-enheten S100 tillsammans med MasterView 800 operatörsgränssnitt med Tesselator grafiksystem. 1988 tillkom S400 remote I/O.

2004 påbörjades nästa steg i uppgraderingen av Advant Master DCS, i och med lanseringen av 800xA-kompatibla produkter genom introduktionen av system 800xA HMI för Advant Master. Vidare så utgör även den beprövade controllern AC 800M en uppgraderingsmöjlighet för AC450/AC410-controller. Dessa controller har framgångsrikt implementerats i ett stort antal uppgraderingsprojekt över hela världen.

ABB maximerar din systeminvestering och erbjuder en utvecklingsväg framåt för dina äldre ABB-system. Det gör vi genom att konstruera styrsystem för kontinuerlig utveckling och genom att tillhandahålla serviceerbjudanden som ökar livslängden och förbättrar tillgänglighet och prestanda för system både i och utanför ABB:s portfölj.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produktinformation

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language