Cyber Security Consulting

Professionella konsulttjänster via ABB:s experter inom styrsystem och industriell IT-säkerhet.

ABB har en stark lokal kompetens inom industriell automation och styrsystem. ABB har även lokala experter inom IT-säkerhet med speciell kompetens inom säkerhet för styrsystem och industriell IT. Tillsammans med ABB:s produktorganisation, projektteam, globala experter samt partners kan ABB bistå med tjänster inom olika områden samt vara din samarbetspartner avseende industriell IT-säkerhet – oavsett om systemen är från ABB eller av annat fabrikat.

Exempel på konsulttjänster inom industriell IT-säkerhet

 • Nätdesign, säkerhetsarkitektur och systemkartläggningar för industriella system.
 • Säkerhets- och riskanalyser eller utredningar med fokus på industriell IT-säkerhet.
 • Efterlevnadskontroll avseende specifika krav eller standarder såsom IEC 62443.
 • Rutiner för säkerhetsuppdateringar, skydd mot skadlig mjukvara eller systembackup.
 • Hantering av användarkonton och systemprivilegier.
 • Etablera nya mobila plattformar och arbetssätt på ett säkert sätt.
 • Införa säkra lösningar för till exempel fjärrsupport eller digitala- och molntjänster.
 • Införa hjälpmedel för att övervaka och detektera intrångsförsök.
 • Workshops och utbildningar inom IT/OT-säkerhet för ingenjörer, operatörer eller chefer.
 • Övningar och seminarier tillsammans med personal på din anläggning.
 • Konsultation för att tydliggöra roller och ansvar för säkerheten.
 • Stöd i att etablera IT-säkerhet som en del av löpande systemunderhåll och förvaltning.
 • Systemåterställning i händelse av en incident.

Läs mer om

 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar