Cyber Security Risk Assessment

En ISA/IEC 62443-baserad riskbedömning av säkerhet i styrsystem och industriell IT.

En riskbedömning av säkerheten avseende dina industriella system är processen att identifiera, analysera och utvärdera risker och på så sätt säkerställa att de åtgärder du väljer matchar de risker som din organisation står inför. Detta för att undvika att lägga stora resurser på att försvara sig mot osannolika händelser eller de med lindriga konsekvenser, men även undvika att underskatta eller förbise risker som kan innebära oacceptabel skada.

Denna tjänst innehåller en ISA/IEC 62443-baserad process för att kartlägga, bedöma och värdera risker, skadeverkningar och brister samt att beskriva scenarier. Tjänsten utförs av ABB:s experter inom industriell IT-säkerhet tillsammans med ansvariga på ditt företag och en rapport med slutsatser, förslag till åtgärder och scenarier presenteras sedan för att hjälpa dig att lägga tid och resurser där det bäst behövs.

Fördelar

  • Utvärderar hot och bedömer risker avseende IT-säkerhet i styrsystems och industriell IT. 
  • Baseras på specifika krav och internationella standarder såsom ISA/IEC 62443.
  • Ger dig en åtgärdsplan med prioritering av hot och risker för styrsystemet – oavsett om det är från ABB eller av annat fabrikat.

Läs mer om

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar