Fotometr światłowodowy
PFO3372

Fotometr Multiwave PFO3372, w celu zwiększenia jego możliwości pomiarowych, wykorzystuje do pomiaru układy światłowodowe.  Fotometry procesowe Multiwave firmy ABB umożliwiają ciągłe pomiary złożonych strumieni, pozwalając na szybką reakcję na zmiany procesowe. Szybka analiza zapewnia optymalne sterowanie procesem i podnosi jego bezpieczeństwo. Pomiary mogą być prowadzone w strumieniu cieczy lub gazów.


.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Fotometry Multiwave

Informacje podstawowe
Zastosowania
Specyfikacja
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Fotometry procesowe serii Multiwave firmy ABB umożliwiają wykonywanie w sposób ciągły pomiarów on-line składników gazów lub ciekłych w prostych lub złożonych strumieniach procesowych, na potrzeby sterowania procesem technologicznym, zapewniania jakości produktu, dochowania warunków bezpieczeństwa pracy instalacji i monitoringu powietrza.
Fotometr PFO3372, w celu zwieszenia jego możliwości pomiarowych, wykorzystuje do pomiaru układy światłowodowe.

Dobrymi kandydatami do pomiarów z wykorzystaniem opcjonalnego układu światłowodowego są pomiary zawartości wilgoci, np. wody w kwasach, wody w metanolu, wody w węglowodorach lub węglowodorów w wodzie. Należy również wziąć pod uwagę zastosowania wymagające krótkich czasów odpowiedzi, takich jak monitorowanie dolnej granicy wybuchowości (DGW) węglowodorów w powietrzu.

Fotometr światłowodowy Multiwave PFO3372 jest efektywnym rozwiązaniem w zastosowaniach w pasmach UV (ultrafioletu), VIS (widzialnym), NIR (bliskiej podczerwieni), w których:

• Próbkowany strumień jest bardzo toksyczny
• Analizowane są produkty wysoce korozyjne
• Analizowany strumień ma wysoką temperaturę
• Analizowany strumień znajduje się pod dużym ciśnieniem
• Analizowany strumień jest w znacznej próżni
• Należy zachować wysoką czystość sanitarną próbkowanego strumienia
• Niezbędny jest krótki czas odpowiedzi

Światło z analizatora jest przesyłane za pomocą jednego światłowodu do kuwety pomiarowej montowanej w pobliżu poboru próbki wraz z układem kondycjonowania.  Drugi światłowód jest wykorzystywany do przesyłania sygnału świetlnego, które przeszło przez mierzoną próbkę, z powrotem do detektora.

Zastosowania

Fotometr światłowodowy PFO3372
Fotometry rodziny Multiwave

Fotometry procesowe firmy ABB mogą być wykorzystywane do analizy i pomiarów:
• Izocyjanianów w rozpuszczalnikach chloroaromatycznych
• Monitoringu powietrza
• Wieloskładnikowych monomerów w procesach polimerowych
• Związków hydrogenicznych
• Wody w związkach organicznych, takich jak dichloroetan (EDC)
• Związków alkalicznych w skruberach kwaśnych gazów
• Koloru (paleta barw ASTM, APHA, Saybolt)
• Chloru w fosgenie i innych strumieniach
• % transmisji dla wielu różnych długości fali w procesie produkcji glikolu

Specyfikacja

559 mm

Parametry

Dokładność: ± 1 % pełnego zakresu (w zależności od aplikacji)
Szum: ± 1 % pełnego zakresu dla 0,02 jednostki absorpcji
± 0.5 % pełnego zakresu dla 0,20 jednostki absorpcji
Liniowość: standardowo ±2% pełnego zakresu
Dryft zera: ± 0.5 % pełnego zakresu dziennie dla pasma podczerwieni
± 1.0 % pełnego zakresu dziennie dla pasma ultrafioletu
   

Parametry robocze

Zakres temperatury otoczenia: 0--45°C
Ciśnienie próbki: 0--34 bar
Wahania napięcia wejściowego: fluktuacja 10% bez spowodowania wahań na wyjściu wynoszących 0,05% pełnego zakresu
Zasilanie elektryczne analizatora: 100/115/220/230 V AC, 45-66 Hz; maksymalny pobór mocy 150 W
   

Ogólne zasady montażu

Przyrząd należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i deszczem w trakcie pracy w zakresie temperatury 0-45°C
   

Wymiary

Masa: 37 kg
Wysokość: 
Głębokość: 267 mm
Szerokość: 254 mm na moduł
   

Klasyfikacja strefy

Standardowo: do strefy niezagrożonej wybuchem

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language