Process Gaskromatografer PGC5000 Serien

I över 50 år har ABB utvecklat, tillverkat och installerat gaskromatografer för processindustrin. Vår förmåga omfattar en av de största process Gaskromatograf portföljer i världen,  som utför realtidsanalys av den kemiska sammansättningen i ett processprov eller en procesström.

 

Vår process gaskromatograf produkter i PGC5000 serien omfattar:

 • Process gaskromatografer - PGC5000 Serien

  PGC5000A Master Controller med interaktiv touch-skärm
  PGC5000B och PGC5000C Smarta luftbad ugnar
  PGC5000B och PGC5000C Smarta luftfria ugnar

 • PGC5007B Totalt Svavel Analysator - Special gaskromatograf

 • Andra special gaskromatografer - snabba temperatur programmerade gaskromatografer, process simulerad destillering och temperatur programmerad som applicerad
 • Gaskromatograf provhanteringssystem inklusive DRS2170 Dynamic Reflux Sampler
 • Insprutningsventiler för vätskeprov: injicerande och roterande
 • Ångfas ventiler: glidplatta, roterande och membranstyrda
 • Komplett sortiment av analys detektorer: värmeledningsförmåga, flamjonisering, flamfotometrisk och utlopps jonisering
 • Packade kolonner och kapillärkolonner för kundanpassade applikationer

 

Vårt erbjudande

Select region / language