Rozwiązania dla napędów maszyny papierniczej

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

System napędu bezpośredniego maszyn papierniczych


System napędu bezpośredniego maszyn papierniczych drastycznie zmniejsza zapotrzebowanie na mechaniczne elementy napędowe i miejsce dla papiernicy, dzięki umieszczeniu silnika w bezpośrednim sprzężeniu z maszyną papierniczą. Od pierwszych instalacji w 1999 roku rozwiązanie to okazało się udane w wielu papierniach na całym świecie.
System napędowy maszyny papierniczej
Rozwiązania systemowe są oparte na szczególnej znajomości wymagań stawianych przez produkcję papieru oraz na najlepszych cechach produktu i serwisu. W skład napędu maszyny papierniczej (Paper Machine Drives) wchodzą:

  • systemy maszyny papierniczej, powlekarki i nawijarki
  • globalna sieć ekspertów zapewnia szeroki zakres usług serwisowych cyklu eksploatacyjnego
  • inżynieria systemów

Aplikacje systemu napędowego maszyny papierniczej
Nie tylko najszybsze i największe maszyny korzystają z korzyści cech rozwiązań systemu napędowego maszyny papierniczej. Dowodem na to jest ponad 2500 instalacji układu napędowego, obejmującego wszystkie rodzaje maszyn papierniczych od najnowszych wymagających LWC lub linie powlekarek przez najszybsze nawijarki do najmnijszych maszyn papierniczych i tekturnic, jak również dla przebudowanych sekcji maszynowych od wielu różnych dostawców maszyn.

Korzyści z systemu napędowego maszyny papierniczej:
  • zwiększoną produktywność,
  • zwiększoną jakość papieru,
  • oszczędność energii.

Zainstalowane systemy napędowe na wszystkich typach maszyn papierniczych
Napędy ABB mają długą historię innowacji i doskonałości. Firma ABB zainstalowała systemy napędowe na wszystkich typach maszyn papierniczych, w tym na największych młynach i najszybszych na świecie i najszerszych maszynach papierniczych. Dzięki napędom ABB z miesiąca na miesiąc łamane są istniejące rekordy produkcyjne. Globalna spójność projektowania w grupie ABB zapewnia wdrożenie norm projektowych, elementów BHP i najnowszych funkcji specyficznych dla danej maszyny we wszystkich instalacjach. Dzięki miejscowym siłom technicznym ABB ma możliwość wpierania klienta przez cały okres użytkowania urządzeń.

Informacje związane

Loading documents
Select region / language