Dyspergowanie pigmentów mineralnych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Umożliwienie wysokiej wydajności

Pełny asortyment dyspergujących pigmentów mineralnych i jednostek mieszalnych (Dispercel, Deliteur) do procesów seryjnych lub ciągłych z nową rodziną mieszarek turbinowych, zaprojektowanych i zoptymalizowanych za pomocą symulacji przepływu. Energia ścinająca dostosowana do każdego zastosowania i wysoki efekt pompowania osiowego umożliwiają uzyskanie produktywności dzięki krótkim i powtarzalnym sekwencjom procesu, jak również o stałej jakości produktu. 

Zastosowania 
Rozproszenie wypełniaczy mineralnych (bentonit), pigmentów do mieszanek powlekających (talk, kalcynowany kaolin itd.) o zawartości częstek stałych do 78% (according to the product) i mieszania mieszanek powlekających w celu szybkiego uzyskania płynnego i jednorodnego preparatu.

Korzyści

  • Jakość i jednorodny produkt
  • Dokładność dozowania
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Ograniczona i łatwa konserwacja
  • Poprawa efektywności energetycznej i zwiększona produktywność

 

Loading documents
Select region / language