Etapy przetwarzania chemicznego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Etapy przetwarzania chemicznego

Rozwiązania z wartością dodaną dla odbioru, operowania, magazynowania, odmierzania, transportu i dystrybucji proszków i substancji sypkich, dostarczanych w workach, pojemnikach, dużych worach i ciężarówkach.

ABB dostarcza:

 • Silosy magazynowe
 • Zasobniki i pojemniki przejściowe dla materiałów sypkich
 • Systemy pobierania (złoża fluidalne, trzęsakowe kosze wyładowcze, śruby pobierające, podajniki suwakowe i obrotowe, zawory rozdzielcze)
 • Stanowiska do opróżniania (worków, worów itp.)
 • Rozwiąznia transportu i dystrybucji (transport pneumatyczny lub mechaniczny)
 • Rozwiązania odważania i odmierzania

Korzyści
 • Duża dokładność i niezawodność dozowania
 • Redukcja strat produktu
 • Ergonomia oddziałów produkcyjnych
 • Zgodność z przepisami BHP (kontrola pyłu)

   

Systemy tłokowe
Jednostki przesuwne

Systemy tłokowe do czyszczenia rur i przesyłu cieczy


Kulowe lub tłokowe systemy do czyszczenia rur, umożliwiające całkowite opróżnianie i czyszczenie rurociągów przesyłowych.

Korzyści
 • Wyjątkowo wysoki odzysk materiału: wykorzystuje się 100% przesyłanego produktu
 • Ochrona środowiska: zminimalizowana ilość płynów czyszczących i odzysk odpadów
 • Zwiększona wszechstronność i dostępność rurociągów

Jednostki przesuwne do przygotowywania i dozowania dodatków (CMC, PVA, białek itp.) do procesów wsadowych lub ciągłych


W pełni zintegrowane systemy odmierzania, mieszania, warzenia i dostarczania dodatków na różnych etapach procesów, w tym recyrkulacja środka grzejnego/chłodziwa, izolacja, pompa dostawcza, urządzenia pomiarowe i sterujące, skrzynki sterujące.

Korzyści
 • Wstępnie sprawdzone w warsztacie produkcyjnym
 • Łatwy montaż i obsługa
 • Unikanie kosztownych przestojów działających fabryk
 • Gotowość do przyłączenia infrastruktury
Select region / language