Przygotowanie skrobi

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Jednostka konwersji skorbi naturalnej


Ciągłe przygotowywanie kleju z użyciem enzymatycznej konwersji skrobi naturalnej poprzez gotowanie strumieniowe (proces poddawania zawiesiny skrobiowej bezpośredniemu wstrzykiwaniu pary w celu otrzymania roztworu koloidalnego).
Zastosowanie

Zaklejanie (prasowanie folii, prasa zaklejająca) i przygotowanie mieszanki powlekającej do papierów i tektury. Dostosowany do wszystkich rodzajów skrobi: ziemniak, tapioka, pszenica, kukurydza, itp.

Zalety

 • Optymalna jakość i cena przetworzonej skrobi
 • Wysoka zdolność produkcyjna: do 7 t/h na linię, z możliwością obsługi kilku równoległych linii
 • Długość i kontrola przepustowości poprzez modulowanie wtrysku pary zgodnie z zużyciem maszyny
 • Stabilna i w pełni zautomatyzowana obsługa
 • Automatyczne ciągłe samooczyszczanie
 • Niskie koszty operacyjne

Ciągły proces obejmuje:
 • Odbiór, przechowywanie, dozowanie i obsługa suchej skrobi
 • Skorygowana skrobia
 • Konwersja enzymatyczna przez gotowanie strumieniowe w ok. 85°C, a następnie reakcję (zmniejszanie średniej długości łańcucha skrobiowego w wyniku działania enzymów w reaktorze)
 • Hamowanie w ok. 125°C przez gotowanie strumieniowe i utrzymywanie w wężownicy dolnej
 • Rozcieńczenie w ok. 75-95°C (spadek ciśnienia i temperatury przez rozprężacz)
 • Przechowywanie gotowanej skrobi
Loading documents
Select region / language