Kranski sistemi

Nekoliko stotina miliona kontejnera i milijarde tona rasutih tereta prolazi svake godine kroz pomorske luke širom sveta. Većina se tovari, istovara i slaže pomoću visoko automatizovanih kranskih sistema opremljenih ABB elektro opremom i automatizacijom.ABB je prisutan u ovoj oblasti od 1897. i danas je vodeći svetski proizvođač elektro opreme i automatizacije za kranske sisteme kojima se obavlja pomeranje kontejnera i raznovrsnih tovara.

Tokom nekoliko poslednjih decenija, ABB je značajno izmenio način pomeranja kontejnera i tovara zahvaljujući automatizaciji kranova i terminala što je omogućilo premeštanje robe na brz, bezbedan i energetski efikasan način uz istovremeno kratko zadržavanje brodova i niske manipulativne troškove.
Na jednom tipičnom modernom terminalu istovar se vrši kranom, a kontejneri prebacuju sa broda do obale i tovare na vozila. Vozila ih dalje prebacuju do ogromnih prostora za skladištenje gde portalni kran na šinama vrši slaganje po određenom rasporedu i poziciji kao i pripremu za utovar na kamione ili železničke vagone.

Hiljade kontejnera, na terminalima ovoga tipa, se svakoga dana pomera na ovakav način. Svako pomeranje se mora obaviti za kratko vreme i do pravog odredišta za istovar, uz veliku preciznost
i bez mešanja sa drugim kontejnerima, dizalicama ili vozilima. ABB kranski sistemi obavljaju pomeranje tereta primenom ABB patentirane tehnologije koja podrazumeva nameštanje za utovar, pomeranje prema odredištu i upravljanje, čime se obezbeđuje kretanje kranova po najkraćoj i najbezbednijoj putanji do kontejnera, brz pristup i istovar uz milimetarsku preciznost.
Select region / language