ABB tehnologije koje su promenile svet

ABB ima dugu istoriju i bogato nasleđe na polju tehnoloških inovacija. ABB nije samo izumeo ili bio predvodnik u tehnološkom napretku koji je u energetici i automatizaciji stvorio svet kakav danas poznajemo, već je uspeo i da, često i decenijama, zadrži poziciju tehnološkog lidera u tim oblastima. Serija članaka o tim tehnologijama započeta je 2009. godine, i ovde su prikazani do sada objavljeni članci o tehnologijama koje su pomogle u oblikovanju sveta u kojem danas živimo.

Select region / language