Det började med dynamomaskiner och "Wenströms välkända"

Dynamomaskiner och belysningsanordningar var det allra hetaste för uppfinnare och företagare under Jonas Wenströms studietid på 1870-talet.


Den unge Jonas Wenström tyckte inte att de dynamomaskiner han såg höll måttet. I brev hem till sin far beskrev han möjliga förbättringar. Och när han fick se tidens modernaste dynamomaskiner på elektricitetsutställningen i Paris 1881, sa han att de, trots att de var avsedda för industriellt bruk, inte skulle klara en påfrestande fabriksmiljö. 

Jonas Wenström konstruerade i stället en egen dynamomaskin. Hans allra första, Sköldpaddan, gjorde 1882 Engelbrekts kvarn i Örebro till den första industriella anläggningen i Sverige som var upplyst av glödlampor.

Genom sin bror Göran fick Jonas Wenström kontakt med affärsmannen Ludvig Fredholm, som 1883 bildade Elektriska Aktiebolaget i Stockholm för att tillverka elektrisk belysningsutrustning och dynamomaskiner baserade på Wenströms konstruktioner. Jonas själv medverkade i tillverkningen med ritningar och råd, och under de kommande åren förbättrade han kontinuerligt sin konstruktion. Han ritade en hel serie dynamomaskiner som tillverkades och såldes av Fredholms bolag, och i folkmun gick de under benämningen "Wenströms välkända".

Text: Lena Bergman  
Fakta

Dynamomaskinen är en strömgenerator som användes för att driva elektriska belysningsanläggningar.

1890 gick Elektriska Aktiebolaget samman med Wenström & Granströms Elektriska Kraftbolag och Asea bildades.

vaxelsstrommaskin_390x513

Läs mer

Select region / language