Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Laddstolpar för elbilar

Laddstolparna är en viktig del av framtidens smarta elnät och en förutsättning för snabb ”tankning” av elbilarna. En av nycklarna till ett mer hållbart samhälle.


I denna nya infrastruktur är laddstolpar för elbilar en liten men mycket viktig del - det är förutsättningen för att elbilarna ska få sin el tillräckligt snabbt och att konsumenterna enkelt kan betala för elen. ABB står fullt rustade och vidareutvecklar laddstolparna vartefter det visar sig vad som behövs.

Med bas i tidigare uttagscentraler tog ABB:s produktutvecklare snabbt fram en funktionell laddstolpe. Den bygger på samma kapsling som bilvärmarcentralen, men har fått kapslingen förlängd ända ner till markfundamentet för att ge plats för mer utrustning. Överst finns två 16 A uttag för vanlig stickkontakt, vardera med personskyddsautomat och elmätare. Elmätarna kan kopplas till olika former av kommunikationsmoduler för fjärravläsning och fjärrstyrning, och signalerna kan skickas via GPRS, Internet eller överlagrat på elledningen.

ABB har en färdig stolpe i tre varianter. Alla har ett vanligt enfas eluttag för långsamladdning och kan förses med elmätare och kommunikationsmoduler. 

ABB:s snabbladdningsstationer gör det möjligt att snabbt ladda ett elfordon, även tunga. Beroende på batteri- och fordonstyp kan uppladdning motsvarande 100 km körsträcka uppnås på mindre än 10 minuter. I takt med att batterityper som klarar dessa laddningshastigheter blir allt vanligare kommer de begränsningar som hittills förknippats med elfordon att försvinna. Långresor och högfrekvent användning kommer att bli elbilsvardag.

På vägen mot en ny generation laddstolpar driver ABB samarbete på flera håll, bland annat med systemintegratörer för att skapa totallösningar för laddstolpe och betalsystem.

Mer om...