Reparasjoner

Vi foretar reparasjoner gjennom vårt omfattende nettverk av servicesentre. Vi reparerer utstyret raskt og effektivt, enten det gjelder et nødstilfelle eller planlagte nedstenginger/revisjoner.

Renoveringen inkluderer analyse, reparasjon, testing og full gjenoppretting av utstyret til opprinnelig driftstilstand.

ABB kan også planlegge og skaffe midlertidige byttedeler for å redusere nedetiden under vedlikeholdsarbeid til et minimum. Tilgjengeligheten til byttedeler varierer mellom ulike produkter.

Vi arbeider ut fra antagelsen om at hvis noe kan gå galt, så gjør det sannsynligvis det, og gjerne på det verst tenkelige tidspunkt - om natten, i helger eller i ferier. Vi er alltid forberedt, slik at du kan overlate bekymringene og problemene til oss.

Kontakt oss

Når du velger reparasjoner fra ABB, får du raskt hjelp når det oppstår et problem. I nødsituasjoner eller under planlagt produksjonsstans reparerer vi maskinen på stedet, i et servicesenter eller et verksted.

Bransjeløsninger
For produkter og systemer
Select region / language