Utskiftning og erstatning

Raske og effektive utskiftnings- og erstatningstjenester reduserer nedetid. 

Vi har klassifisert ABBs produkter basert på deres livssyklus: Active, Classic, Limited eller Obsolete. Derfor kan vi definere det beste tidspunktet for utskiftning av utstyr. For å unngå problemer når det gjelder for eksempel kompatibilitet eller sikkerhet, gjennomføres bytte av produkter i henhold til en utskiftningsplan.

Vi kan også erstatte tredjepartsprodukter med ABB-produkter dersom det er i overensstemmelse med kundens forretningskriterier.

Overlat dette ansvaret til ABB, så slipper du å bekymre deg. 

Kontakt oss

Når du velger ABBs utskiftningstjenester, gjør vi en vurdering og kommer fram til det beste tidspunktet for bytte av utstyr og utfører erstatningen raskt, effektivt og med minimal nedetid.

Utskiftning av produkter og systemer
Select region / language