AF Contactor


คุณรู้หรือไม่ว่า...


...ABB Contactor รุ่น AF ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ABB ได้พัฒนาเทคโนโลยีของ Contactor อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพใช้งานในระดับสูงสุด โดย Contactor รุ่น AF สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง

 

Reduced coil consumption
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้าของ Contactor รุ่น AF ที่ใช้วงจรควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ ด้วยค่าอัลกอริทึมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเอบีบีโดยเฉพาะ ทำให้กระแสไฟฟ้าในขดลวดมีค่าถูกต้องเสมอ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้า

ดังนั้นฟลักซ์แม่เหล็กและแรงสัมผัสจะทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด วงจรควบคุมนี้แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองพลังงาน ทำให้ชุดขดลวดกินไฟลดลงได้สูงสุดถึง 80% ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า และลดความร้อนที่เกิดขึ้น อีกทั้งสามารถลดขนาดหม้อแปลงควบคุมให้มีขนาดเล็กลงได้

 


 

Built-in surge suppressor
มีอุปกรณ์ Surge suppressor ติดตั้งมาให้ในตัว

Contactor มีหลักการทำงานโดยการป้อนไฟเลี้ยงไปที่ชุดขดลวดเพื่อสร้างฟลักซ์แม่เหล็ก เกิดแรงให้คอนแทคเตอร์ต่อหน้าสัมผัส ซึ่งการป้อนไฟเลี้ยงไปที่ชุดขดลวดนั้นทำให้เกิดพลังงานสะสม โดยในจังหวะที่คอนแทคเตอร์เปิดหน้าสัมผัส (หยุดป้อนไฟเลี้ยงไปที่ชุดขดลวด) จะมีโอกาสที่แรงดันไฟกระชากเกิดขึ้น  ซึ่งอุปกรณ์ AF contactor ของเอบีบี ได้มีการออกแบบวงจรควบคุมที่มี Surge Suppressor มาให้ในตัว ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้


 

How AF contactors make life simpler

 

 

Discover more

contact us

Contact us 

 

Select region / language