Palvelut

Huollon ja palvelun laatutakuu

Häiriöttömän sähkönsyötön (UPS) ja sähkön laatua parantavien (Power Conditioning) laitteistojen huolto

ABB ei ainoastaan suunnittele ja valmista innovatiivisia ja korkealaatuisia häiriöttömän sähkönsyötön laitteistoja (UPS), vaan varmistaa, että oikein määritelty, ammattitaidolla asennettu, käyttöönotettu ja huollettu UPS-laitteisto takaa sijoitetulle pääomalle asianmukaisen tuoton.

ABB panostaa palvelutarjoamaan tarjoamalla asiakkailleen kattavat ja monipuoliset palvelut UPS-laitteiston koko käyttöiän.

Palveluksessasi 24h vuorokaudessa

Koska kaikilla sähköisillä tai elektronisilla komponenteilla on äärellinen elinkaari, niin myös UPS- laitteistoissa saattaa ilmetä komponenttivikoja. ABB:n huolto-organisaation määräajoin suorittamat ennakoivat huoltotoimenpiteet ja tarkastukset varmistavat UPS-laitteiston toiminnan ja käytettävyyden häiriön sattuessa. ABB:n huolto toimii nopeasti ja ammattitaitoisesti 24h vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa UPS-laitteiston koko käyttöiän.

Tarjontamme

Tutustu myös

Select region / language