Kuinka minimoida kokonaiskustannuksia (TCO)

Säästää arvokasta lattia-alaa

Modulaarisuuden ansiosta UPS-lattia-ala pysyy pienenä, erityisen ihanteellista kun kiinteistön tilat ovat rajoitetut ja kalliit.

Modulaarisen UPS-kehikon lattia-alan tarve on pieni eikä moduuleja lisättäessä ylimääräistä lattiatilaa tarvita.

Akkukapasiteetin optimointi

Vara-käyntiaika ja akusto voidaan mitoittaa tarkasti vastaamaan tarpeita ja vaatimuksia. Erillinen akusto sallii järjestelmän päivityksen ja autonomian säilymisen käytettävyydestä tinkimättä.
Täysiredundanttisuus on saavutettavissa ainoastaan vara-akustolla. Mikäli vaaditaan yhteinen akusto, ABB:n modulaarinen UPS mahdollistaa kennomäärän joustavan optimoinnin.

Pienentää asennus ja ylläpitokustannuksia

Modulaarisuus helpottaa asennustöitä ja käyttöönottoa. Standardoidut moduulit vähentävät erityisvaraosien tarvetta ja yksinkertaistavat järjestelmäpäivityksiä. Tämä koskee myös huollettavuutta ja käytettävyyttä, kun huollolta ei vaadita erityistaitoja, inhimillisen virheen mahdollisuus pienenee. Varaosia voidaan säilyttää asennuspaikalla tai lähimmällä palvelukeskuksella. Ja tämä ei vain paranna käytettävyyttä, näin syntyy myös kustannussäästöjä kun huolto viettää vähemmän aikaa paikan päällä, ja mahdolliset tiedon tai tuotannon menetyksen riskit ovat minimoidut. Mekaaninen kehikko sisältää ainoastaan samaan kehikkoon sijoitetuille UPS-moduuleille yhteiset elementit - I/O-liitännän, asiakaskohtaisen signaloinnin, huolto-ohituksen, ja joissakin malleissa järjestelmäkohtaisen näyttöpaneelin. Elementit ovat standardoituja ylläpitokustannusten minimoimiseksi.

Investointien optimointi

Kun UPS-tehovaatimukset muuttuvat - esim. konesalia laajennettaessa - modulaarisuus tekee todella helpoksi moduulien ja teho-ominaisuuksien lisäyksen. Eikä ylimitoitusta tarvita, kun aloituskokoonpano on suunniteltu kattamaan tulevat laajennukset vain lisäämällä moduuleja tarvittaessa. Tällä tavoin tehonsyöttö, kaapelointi ja jäähdytys voidaan rakentaa kuormituksen mukaisesti ilman ylimitoitusta.
Virrankulutus on suuri huolenaihe useimmille toimijoille ja modulaarisella teknologialla saatava energiansäästö on merkittävää UPS-laitteiston koko käyttöiän.

Säästöjä energiakustannuksissa

Modulaarisuudella ja skaalautuvuudella on merkittävä myönteinen vaikutus alhaisiin kokonaiskustannuksiin, mutta kustannuksia pitää alhaalla myös luokkansa paras energiantehokkuus. Esim. ABB:n Conceptpower DPA 500 toimii 96 % hyötysuhteella, tehokäyrä on erittäin tasainen ja näin saadaan huomattavia säästöjä eri kuormitustilanteissa. Lisäksi jäähdytyskustannukset voivat olla merkittäviä, ja pienentyneen kulutuksen ansiosta korkean hyötysuhteen omaavat modulaariset UPS-laitteistot vaativat vähemmän jäähdytystä tuoden siten lisäsäästöjä.

Katso lisätietoja

Modulaaristen UPS:ien tuotevalikoimamme

Select region / language