Cyberex® SuperSwitch®4 temel uygulamaları:

The SuperSwitch®4 veri merkezleri, hastaneler, yarı iletken üretimi ve tesisin çalışması için sürekli gücün kritik olduğu diğer tesisler dahil olmak geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir olup yedekli gücün temel taşı niteliğindedir. SuperSwitch®4 patentli transfer algoritmamızın ve dayanıklı elektrik bileşenlerinin kullanımıyla tekil nokta hatasının bulunmadığını garanti eder. Hem ticari hem de endüstriyel ortamlarda büyük miktarda kritik yükü korumak için tasarlanan bu anahtarlar, herhangi bir şebeke, UPS ve jeneratör kombinasyonu da dahil olmak üzere, iki veya üç güç kaynağı arasında güç aktarabilir.

Veri Merkezi:
Kritik görev tesisleri, bilgisayar, ağ, veri depolama, telekomünikasyon ve kesintisiz güç gerektiren diğer önemli sistemleri kesintisiz olarak barındırmak için kullanılır.

Hastaneler
Veri ve kayıt yönetiminde hiçbir kesinti olmadan sürekli güce ihtiyaç duyan sağlık kurumları.

Üretim/İş Operasyonları:
Doğası gereği kritik olan hayati öneme sahip fonksiyonlar kesintisiz ve sürekli güç gerektirdiğinden üretim ve iş operasyonlarında meydana gelen bir arıza asla kabul edilebilir bir durum değildir.

Select region / language