ABB Ability™ Energy and Asset ManagerABB AbilityTM Energy and Asset Manager е високо технологично облачно решение за цялостно управление и мониторинг на енергията и активите от едно място с интуитивен интерфейс. Дигиталното решение предоставя цялостен отдалечен мониторинг на потребената и генерирана енергия и следи състоянието на активите в електрическата система в реално време, давайки Ви информация, която ви позволява да сведете разходите и риска до минимум и да увеличите максимално производителността и безопасността. Искате ли да започнете сега и да направите първата стъпка да станете по-енергоефективни? Свържете с нас, за да разберете и изпробвате предимствата на ABB AbilityTM Energy and Asset Manager.

 

Единно решение за всички ваши нужди за управление на активи и енергия.

  

Стойността за бизнеса на по-добрата производителност

Подобрявайки цялостната производителност с ABB AbilityTM Energy and Asset Manager, можете да спестите до:

 

20%

от сметките за ток

100%

от непланирания труд

40%

от разходите за поддръжка

30%

от разходите за експлоатация

Приложения

Индустриални предприятия

Дигиталното решение на АББ следи консумацията на енергия на всяка инсталация. Комбинирането на ABB Ability™ Energy Manager със системата за наблюдение на веригата на АББ означава, че можете да проследявате цялата си консумация, чак до осветлението на сградата.

Обществени сгради

АББ предоставя надеждно и енергийно ефективно решение за разпределение на мощността, за да защити разпределението на енергията и да осигури по-дълго време за експлоатация. Лесно адаптивното и иновативно решение се възползва изцяло от сензорната технология на АББ, за да увеличи максимално времето на работа и да осигури значителни икономии на енергия.

Търговски сгради

Решението на АББ предоставя на ръководителите и сервизните екипи данни в реално време за енергия, мощност, температура, ток, напрежение, хармоници и качество на захранването, както и резервни защити за безопасност.

Какво е ABB Ability™ Energy Manager?

 
  • Това е приложение за управление на енергията за малки и големи обекти, включвайки допълнителни функционалности за специфични сегменти като ( Центрове за данни, Сгради и др.)

  • Това е облачно базирана платформа, която осигурява задълбочен мониторинг в реално време на вашата консумирана и генерирана енергия и идентифицира областите за подобрение и оптимизация

  • Това е рентабилно решение с ниски капиталови разходи, което лесно може да бъде надградено и допълнено с устройства и функции без да се изисква инженерна дейностTM Energy and Asset Manager).
Откриване

Анализирайте данните от сметките и информацията за сградата, за да направите сравнителен анализ и практически да разделите разходите за енергия, за да идентифицирате скритите загуби на енергия и да елиминирате разхищенията.

Наблюдение

Използвайки свързаността на устройствата, визуализирайте в реално време и в исторически план енергийните данни на активите за одит на обекта

Анализ

Създаване на отчет въз основа на исторически данни за активите, за да се анализират ключовите показатели за ефективност и да се препоръчат действия за спестяване, съобразени с целевия показател.

Оптимизация

Дефинирайте и визуализирайте график на настройките на актива за оптимизиране на целеви KPI

Контрол

Променете настройките на активите за енергийна ефективност или стратегиите за непрекъснатост на обслужването

Какво е ABB Ability™ Asset Manager?

 
  • Това е софтуер за управление и наблюдение на състоянието и работата  активите в електрическата инсталация ниско и средно напрежение.

  • Това е облачно базирана платформа и plug & play решение за събиране на данни от различни умни активи и устройства за наблюдение и сензори.

  • Това е рентабилно решение с ниски капиталови разходи, което лесно може да бъде надградено с допълнителни премиум услуги и функции по всяко едно време спрямо нуждите и изискванията Ви.

 

Състояние на активите

Получете цялостен поглед върху активите си според тяхното състояние, разпределете ги по добро и лошо състояние, потопете се в диагностична и прогнозна информация

Събития и известия

Проследявайте алармените събития във вашия обект и задавайте известия към отговорния персонал, за да реагира бързо в случай на предупреждения

Управление на активи

Получавате пълна видимост на инсталираната материална база - от данни в реално време до исторически тенденции, от анализ на състоянието до бъдещи прогнозни заключения, от документация до информация за устройствата, от събития до минали дейности по поддръжка.

Прогнозна поддръжка

Планирайте поддръжката на база предложенията, генерирани от прогнозния анализ

Сервизни дейности

Насрочвайте и проследявайте дейностите по поддръжката на активите, за да имате пълна представа за живота и ефективността на актива

Отчитане

Генерирайте и насрочвайте отчети за състоянието и ефективността на обекта и активите

Новини

Допълнителни ресурси

Ако искате да научите как вашата организация би могла да се възползва от ABB AbilityTM Energy and Asset Manager, не се колебайте да се свържете с нас.

Contact us banner
Select region / language