800xA Audit Trail

Ohjausjärjestelmään tehtyjen muutosten seuraaminen on välttämätön osa järjestelmän turvallisuuden hallintastrategiaa.

800xA:n turvallisuus- ja käyttöoikeuden hallintajärjestelmät mahdollistavat operaattorien toimien ja turvallisuuden auditoinnin. Turvallisuustapahtumat, konfiguraatiomuutokset ja operaattorien toimet kirjataan lokiin.

800xA Audit Log sisältää seuraavat tiedot:

  • Toimenpiteen päivämäärä ja kellonaika
  • Solmu, josta toimenpide suoritettiin
  • Suorittajan käyttäjänimi
  • Toimenpiteen tyyppi
  • Toimenpiteen kohteena ollut objekti, ominaisuus tai aspekti
  • Muut kohteena olleen aspektijärjestelmän tiedot

Lokin sisällön muokkaaminen voidaan estää määrittämällä 800xA-järjestelmään asianmukaiset käyttöoikeusrajoitukset Windows-suojauksen avulla. Windows-järjestelmässä on auditoinnin mahdollistava lokitoiminto, mutta 800xA:n turvallisuus- ja käyttöoikeusjärjestelmän avulla voidaan auditoida nimenomaan prosessinohjaukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten prosessigrafiikan muokkauksia ja ohjaimiin ladattuja tietoja.

800xA:n auditoinnin tapahtumaluettelo voidaan määrittää näyttämään enemmän tietoja tai suodattamaan tietyt tapahtumat pois.

Tarvitsetko lisätietoa?

Recommended links

Loading documents
Select region / language