Cyber Security Monitoring Service

Suojaa ohjausjärjestelmä mahdollisilta turvallisuusuhkilta

ServicePort™-pohjainen tietoturvaa valvova Cyber Security Monitoring Service -palvelu tunnistaa ja luokittelee ohjausjärjestelmän tietoturvan kehitysmahdollisuuksia ja auttaa asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen.

ABB:n Cyber Security Monitoring Service seuraa ohjausjärjestelmän tietoturvan tilaa keräämällä järjestelmätietoja ja vertaamalla niitä alan parhaisiin käytäntöihin ja standardeihin. Näin voidaan havaita mahdolliset heikkoudet järjestelmän puolustuksessa.

Palvelu osoittaa alueet, joilla ohjausjärjestelmän puolustuksen moninkertaisuuden varmistavat toimenpiteet ovat tarpeen.

Palvelusta saatavat raportit sisältävät yksityiskohtaisia suosituksia tietoturvan parantamiseen ja auttavat kehittämään oikein kohdennetun ja kestävän ohjausjärjestelmän suojausstrategian.

ABB:n tietoturvan valvontapalvelu toimii erillään valvottavasta järjestelmästä, ja sitä voidaan käyttää minkä tahansa ohjausjärjestelmän valvontaan.

Cyber Security Monitoring Service on ServicePort-kanava, joka tuottaa jatkuvia, etävalvontaa koskevia, sekä jaksoittaisia tai säännöllisiksi ajastettuja turvallisuustarkastuksia.

ABB:n Cyber Security Monitoring Service tunnistaa ja luokittelee ohjausjärjestelmän tietoturvan kehitysmahdollisuuksia ja auttaa asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen.

Ominaisuudet
 • Automaattinen, järjestelmästä erillään tapahtuva tietojen keräys ABB:n omalla Security Logger -toiminnolla.
 • Heikkouksien tunnistus ennakoivalla suorituskykymittarien (KPI) analyysillä.
 • Analyysit ennen kunnossapitoa ja huoltokatkoksia ja niiden jälkeen.
 • Paikallis- ja etäkäyttötoiminnot laitoksen työntekijöille ja ABB:n tukihenkilöstölle ServicePort-alustan kautta.
 • ABB:n asiantuntijoiden tekemä suorituskykyanalyysi kahdesti vuodessa paljastaa kehityskohteita ja trendejä ja auttaa ylläpitämään korkeaa turvallisuustasoa.
 • Järjestelmä lähettää käyttäjän määrittämät hälytykset (sähköposti tai tekstiviesti), kun suorituskykymittarit ovat laitoskohtaisten rajojen ulkopuolella.

Edut

 • Vähentää käyttökatkoja pienentämällä tietoturvariskejä.
 • Nopeuttaa ongelmien ratkaisua tilanteen havainnollistamisen sekä suojaustapojen ja tietokoneasetusten analyysin avulla.
 • Määrittää suojausasetuksia laitoskohtaisten tarpeiden tai yrityksen vaatimusten mukaan.
  Tunnistaa kehityskulkuja, joiden perusteella yleisimpiin suojauksen heikkouksiin voidaan kehittää parannussuunnitelmia.
 • Lyhentää reagointiaikaa ja vähentää matkakustannuksia antamalla ABB:n asiantuntijoille etäkäyttömahdollisuuden vianmääritystä varten.
 • Varmistaa suojauksen tilan jatkuvan kehittämisen sekä yhteensopivuuden laitoksen asetusten ja menettelytapojen kanssa.

Cyber Security Monitoring Service noudattaa kehittynyttä kolmivaiheista toimintatapaa – diagnoosi, toteutus, ylläpito – jonka avulla voidaan varmistaa ohjausjärjestelmän käyttöturvallisuus ja tietoturva.

Vaihe 1: Diagnoosi

Cyber Security Monitoring Service osoittaa toimenpiteitä vaativat alueet keräämällä järjestelmätietoja ja vertaamalla niitä alan parhaisiin käytöntöihin ja standardeihin. Tarkastelun kohteena ovat portit, tarpeettomat ja vanhentuneet ohjelmistot, suojauspäivitysten tilanne, toiminnot, protokollat ja sovellukset.


Vaihe 2: Toteutus

ABB ja asiakas laativat yhdessä perusteelliseen analyysiin perustuvan toteutussuunnitelman. Kun suunnitelmasta on sovittu, parannukset voidaan toteuttaa vaiheittain tai yhtäaikaisesti. Vaiheittaisella toteutuksella varmistetaan, että muutokset prosessiin ja laitteisiin voidaan tehdä ja säilyttää samalla, kun edetään vakaasti kohti suorituskykytavoitteita.


Vaihe 3: Ylläpito

Tietoturvan valvontapalvelu varmistaa jatkuvalla valvonnalla, että suositelluilla muutoksilla saavutettu hyöty säilyy. Jatkuva tai jaksoittainen valvonta mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin tahattomiin tai tarkoituksellisiin tietoturvarikkomuksiin.


Parannusten ylläpito

Tilauksesta saatavana oleva ja ABB:n ServicePort-alustalla toimiva tietoturvan valvontapalvelu tuottaa huomattavaa taloudellista etua mahdollistamalla ABB:n asiantuntijoiden avun nopeasti ja ilman matkakustannuksia.

Tarvitsetko lisätietoa?

Recommended links

Loading documents
 • Ota yhteyttä

  Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

  Lähetä viesti
Select region / language