PROFIBUS Redundancy Link Module RLM01

Konwertuje nieredundantną linię PROFIBUS w dwie redundantne lub vice versa.

Dzieki modułowi RLM01 urządzenia polowe z jednym interfejsem PROFIBUS DP mogą zostac zintegrowane w redundantnej sieci PROFIBUS. Działając jak aktywny switch, RLM01 konwertuje dwie redundantne linie PROFIBUS DP w jedną lub vice versa. RLM01 wzmacnia formę i amplitudę sygnału przychodzacego i monitoruje aktywność i status wszystkich trzech linii.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Własności
Dane techniczne
Jak skonfigurować?
  • Trzy porty PROFIBUS
  • Przezroczysty z punktu widzenia konfiguracji PROFIBUS - nie potrzebuje adresu slave
  • Wspiera prędkości transmisji od 9.6 Kbps do 12 Mbps
  • Obsługuje do 31 węzłów Profibus. Przy użyciu repeaterów (optycznych - elektrycznych) można zwiększyć tę liczbę
  • Błedy są sygnalizowane poprzez diody LED na panelu przednim oraz styk sygnalizacyjny
  • Konkretne komunikaty diagnostyczne można odczytać z 8-pinowego terminala
  • Certyfikaty CE, UL i CSA
  • Certyfikat "Germanischer Lloyd" akceptacji modułu do stosowania w obszarze morskim.
RLM01 Przegląd danych technicznych
Interfejsy szeregowe    
- Połączenia A , B i M
- Prędkość trensmisji 9.6 kBit/s do 12 MBit/s
- Typ RS 485
- Porty 9-pinowe złącza Sub-D
- Izolacja elektryczna VDE 0110, izolacja funkcjonalna
- Napięcie testowe 500 Veff 
- Stopień ochrony urządzenia 3
Opuźnienie telegramów

 - A/B --> M
1 Bit razy [us] + 0.6 us
 - M --> A/B 4 Bit razy [us] + 0.6 us
Zasilanie

- Napięcie robocze 24 VDC (+20 .. +33 V)
- Pobór mocy zazwyczaj 150 mA dla 24 V
- Straty mocy Około 3.6 W
- Podłączenie 8-pinowa listwa zaciskowa
- Przekrój przewodu 0.14 ... 1.5 mm2
Warunki otoczenia

- Temperatura robocza 0 ... 50°C
- Temperatura magazynowania/transportu -30 ... 85°C
- Wilgotność względna Max. 75% bez kondensacji podczas eksploatacji
Styk alarmowy

- Funkcja Otwarty w przypadku błędu
- Napięcie przełączania < 60 VDC
- Prąd przełączania Max. 1A
Konstrukcja  
- Wymiary 134 x 56 x 70 mm (W,S,G)
- Waga 330 g
- Stopień ochrony IP 20 
- Mocowanie szyna DIN, 35 mm
Certyfikaty  
- USA
UL 
- Kanada
CSA 
- Europa CE 
- statki i systemu morskie Germanischer Lloyd (kategorie A, B, C, D), w połaczeniu z filterm zasilania 24 VDC
Moduł RLM01 może być umieszczony zaraz przy urządzeniu master, przed segmentem magistrali z kilkoma urzadzeniami slave lub zaraz przed pojedynczym urządzeniem slave. Kilka stacji PROFIBUS z redundantnymi przyłaczami może być podłaczone bezpośrednio do linii PROFIBUS, która została redundowana przy pomocy RLM01. Stacje z tylko jednym interfejsem mogą być podłaczone do linii A lub B. Każdy interfejs PROFIBUS modułu RLM01 może obsługiwać do 31 stacji PROFIBUS.

Redundancja magistrali:
Moduł regeneruje kształt i amplitudę otrzymywanego sygnału i monitoruje aktywność i stan wszystkich trzech linii. Wszelkie wykryte błędy są sygnalizowane za pomocą diody LED na panelu przednim urządzenia. Odpowiadające im komunikaty są dostępne dla celów diagnostycznych i można je odczytać z listwy zaciskowej.

Łączenie linii redundantnych:
Dane, które przybędą jako pierwsze na lini A lub B (patrz diagram powyżej) z poprawnym rozpoczeciem ramki, sa przekazywane na złącze M. Jeśli dane przychodza jednocześnie linia jest wybierana losowo. Jeśli na linii A wykryty zostanie błąd, logika sterowania przełączy komunikację na linię B, która jest nadal dostępna. Procedura jest taka sama dla linii B.

Dzielenie linii nieredundantnych:
Dane przychodzące na linii M z poprawnym rozpoczeciem ramki jest przekazywana równolegle na obydwa połączenia A i B. Jeśli rozpoczęcie ramki nie jest poprawne, logika sterowania nie przekazuje żadnych danych na linie A i B.
Dla zwiększenia dostępności modułu RLM01 można podłączyć do niego redundantne zasilanie 24 VDC. Funkcje diagnostyczne monitorują stan obu napoięć zasilających i zgłaszają każdą awarię.

Tematy powiązane

Loading documents
Select region / language