FOUNDATION Fieldbus

ABB oferuje kompletne rozwiązanie dla sieci przemysłowych w standardzie FF (FOUNDATION Fieldbus), obejmujące oprogramowanie jak i infrastrukturę sprzętową. Sieć FF ma otwartą, zintegrowaną architekturę, umożliwiającą rozproszenie aplikacji sterowania, jak i urządzenia zapewniające otwarty standard dla aplikacji automatyzacji procesów.

Możliwa jest współpraca z dwoma różnymi typami sieci:
 • H1 o prędkości 31,25 kb/s do podłączenia 2-przewodowych urządzeń obiektowych, takich jak czujniki pomiarowe, siłowniki i układy wejść/wyjść – w tym urządzeń w wykonaniu iskrobezpiecznym,
 • HSE (High speed Ethernet) o wysokiej przepustowości 100 Mb/s, do łączenia z podsystemami H1, serwerami danych i stacjami procesowymi.
System 800xA współpracuje z całą architekturą FF – w tym z szybką siecią ethernetową (HSE):
 • na poziomie procesowym – stacja procesowa AC 800M, opcjonalnie redundantna,
 • na poziomie obiektowym – infrastruktura i urządzenia sieciowe,
 • na poziomie aplikacji – np.: 800xA Asset Optimization lub 800xA Operations, podłączone poprzez serwer FF OPC.
Pełen gama urządzeń obiektowych posiada certyfikat współpracy z systemem 800xA, umożliwiając płynne włączenie urządzeń do struktury systemu. Biblioteki tych urządzeń są stale uzupełnianie nowymi rozwiązaniami ABB jak i producentów stron trzecich. Centrum Integracji Urządzeń (DIC) rozwija i zarządza nowymi bibliotekami urządzeń.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Integracja urządzeń
Dane
Biblioteka Urządzeń
Konfiguracja
Aplikacje
Pakiet integracji urządzeń FF w systemie 800xA zawiera niezbędne komponenty wymagane do zarządzania inteligentną aparaturą i obejmuje:
 • obszerne biblioteki urządzeń produkcji ABB i stron trzecich,
 • narzędzia zarządzania siecią do konfiguracji, parametryzacji, uruchomienia i szczegółowej diagnostyki,
 • serwery OPC dostarczające zmienne oraz informacje o statusie urządzeń obiektowych do różnych aplikacji systemu 800xA oraz do warstwy operatorskiej,
 • analizę stanu technicznego urządzeń za pomocą aplikacji Asset Monitor.

Wszystkie istotne dla danego urządzenia informacje diagnostyczne i procesowe są dostępne w każdej chwili i na terenie całego zakładu przez cały cykl żywotności urządzenia zgodnie z zasadą - właściwe informacje, we właściwym czasie i miejscu.

Oprócz wykorzystania bazowej funkcjonalności magistrali FF, ABB wprowadza dodatkowe elementy związane z zarządzaniem zasobami. Umożliwia to użytkownikom końcowym rozpoznawanie problemów zanim mogą one stać się przyczyną awarii, diagnozowanie przyczyn awarii i budowanie bazy zaleceń dotyczących działań korygujących.

Centrum Integracji Urzadzeń stale wprowadza do bibliotek systemowych nowe typy urządzeń.

Centrum Integracji Urządzeń przygotowuje gotowe do użycia biblioteki testowanych urządzeń o pod kątem ich poprawnej współpracy z 800xA. Dzięki temu użytkownicy systemu korzystają z krótszego czasu konfiguracji i uruchomienia oraz niższych kosztów konserwacji. Z kolei dostawcy uzyskują pewność, że dostarczone przez nich urządzenia i związane z nimi oprogramowanie będą właściwie współpracować z systemem 800xA. Podsumowując, zapewnia to skuteczniejsze i wydajniejsze stosowanie magistral obiektowych.
 • FF HSE - magistrala High Speed Ethernet, działająca z prędkością 100 Mbit/s
 • FF H1 - w pełni cyfrowa, szeregowa, dwukierunkowa magistrala komunikacyjna o prędkości 31.25 kbit/s
 • Do 12 modułów interfejsu CI860 HSE podłączonych do jednego AC 800M
 • Linking Device LD 800HSE pozwala podłączyć do 4  łączy H1 do podsieci HSE
 • CI860 oraz LD 800HSE opcjonalnie redundantne
 • Opcjonalnie redundantny Serwer OPC FF zapewniający bezpośredni dostep do danych urządzenia polowego dla zwiększenia dostępności
 • Niedościgniona elastyczność dzięki podłączniu wielu kontrolerów do podsieci HSE

Typy obiektów instalowane przy pomocy Wizarda Biblioteki Urządzeń systemu 800xA zapewniają podstawowe Aspekty:

Zarządzenia Urzadzeniem
Oprogramowanie Device Management pozwala efektywnie planować, uruchamiać i konserwować urządzenia polowe zintegrowane w systemie 800xA.

Dokumentacja Produktu
Dokumentacja produktu jest bezpośrednio dostepna z poziomu typu obiektu urządzenia. Kluczowe dane produktu są zestawione w wygodnej, elektronicznej formie. tym samym dokumenty takie, jak arkusze danych, instrukcje instalacji, konfiguracji i działania, jak również instrukcje konserwacyjne i serwisowe sa dostępne po jedynm kliknięciu myszą.

Monitoring Zasobu
Asset Monitor, Asset Reporter i Asset Viewer zbierają i analizują statusy zasobu i informację o jego stanie. W przypadku wystapienia nietypowych warunków, wymagajacych działań konserwacyjnych, oprogramowanie to informuje operatorów procesu i personel utrzymania ruchu.

CMMS (Computerized Maintenance Management System)
Pakiet CMMS Connectivity zapewnie bezproblemową integracje systemów klasy CMMS w środowisko systemów Industrial IT. Informacje konserwacyjne powiązane z zasobem są udostępniane przez standardowy, prekonfigurowany widok CMMS, co pozwala na szybką i efektywną ocenę stanu i potrzeb konserwacyjnych.
Wizard Biblioteki Urządzeń
Typy obiektów urządzeń dla środowiska systemów ABB Industrial IT są dostępne na nośniku instalacyjnym systemu 800xA System oraz w ABB SolutionsBank pod postacią plików typów urządzeń. Użytkownik może dodawać te oddzielnie dostarczone typy obiektów urządzeń do systemu 800xA przy pomocy Wizarda Biblioteki Urządzeń. W ten sposób biblioteki urządzeń mogą być zarządzane wedłgu potrzeb użytkowników.

Narzędzie do zarządzania magistralą FF (Fieldbus Builder FF)
Projektowanie i konfiguracja architektura magistrali oraz urzązeń polowych jest realizowany przy pomocy zintegrowanego w systemie 800xA narzędzia Fieldbus Builder FF. Pozwala ono z łatwością dodawać, przenosić, usuwać, konfigurować i kopiować urządzenia FF, jak również przesyłać i pobierać ich konfigurację i uruchamiać je. Test wiarygodności i automatyczna optymalizacja ustawień łacza zapewnia poprawność konfiguracji sieci i aplikacji.

Serwer OPC FOUNDATION Fieldbus
Serwer OPC FF udostępnia dane z urządzeń FF Klientom OPC w systemie. W wyniku tego różne funkcje systemu, takie jak 800xA Asset Optimization czy 800xA Operations, mogą uzyskać dostęp do danych z podłączonych urządzeń polowych bez konieczności polegania na komunikacji prowadzonej przez stacje procesowe. To zwiększa ogólną dostępność, gdy kontrola jest przeprowadzana na urządzeniach polowych. Serwer OPC jest konfigurowany automatycznie przez narzędzie Fieldbus Builder FF. 
Zarządzanie Urządzeniami FF umożliwia realizację projektów topologii magistrali i konfigurację urządzeń polowych FF. Pozwala przeprowadzać konfigurację, uruchomienie i konsewację sieci FF z podsieciami HSE oraz łaczami H1. Diagramy aplikacji bloków funkcyjnych są wykorzystywane do projektowania rozproszonej logiki sterowania i mogąbyć tworzone przy pomocy mechanizmu "przeciągnij i upuść" z Biblioteki Urządzeń FF. Obsługiwane są również specyficzne bloki funkcyjne konkretnych urządzeń. Sygnały mogą być publikowane na podsieci HSE oraz łączach H1. Wymagany LAS (Link Active Schedule) jest generowany automatycznie z możliwością ręcznej korekty i adaptacji. Korzystanie z opisów urządzeń FF i pliki możliwości odpowiednich urządzeń polowych umożliwia konfigurację topologii oraz strategii sterowania bez konieczności posiadania konkretnych urządzeń dostępnych online.

Sprawdzenia wiarygodności i automatyczna optymalizacja ustawień łącza zapewnienia poprawności konfiguracji sieci i aplikacji. Wczesna weryfikacja może znacznie uprościć późniejsze wysyłanie konfiguracji do urządzeń polowych. Przyrostowe wysyłanie zapewnia szybkie i bezpieczne zmiany bez zbędnych przerw technologicznych. Zmiany konfiguracyji są zoptymalizowane w ten sposób, by zminimalizować ich wpływ na istniejącą konfigurację urządzenia, co prowadzi do szybkiego uruchomienia. Parametry i wartości sygnałów, w tym stanu, mogą być wyświetlane dla każdego urządzenia i jego bloków funkcyjnych, przetworników i zasobów.

Dowiedz się więcej o infastrukturze i urządzeniach sieciowych FF

Urządzenia sieciowe ABB dla FOUNDATION Fieldbus ułatwiają tworzenie solidnej infrastruktury magistrali polowych i łatwość konserwacji i rozszerzania. Komponenty magistrali ABB są doskonale przygotowane do ich specyficznego zastosowania. Dostępny zestaw urządzeń zapewnia następujące zalety:
 • Ochronę segmentu magistrali przeciw błędom komunikacyjnym i zwarciom
 • Możliwość podłączania urządzeń polowych EEx podczas pracy
 • Brak łączników typu T oraz elementów dystrybucyjnych
 • Dostępne są wyższe napięcie i prąd zasilania, co zwiększa długość segmentu i umożliwia podłączenie maksymalnej liczby urządzeń polowych do pojedynczego segmentu

Powiązane tematy

Loading documents
Select region / language