FOUNDATION Fieldbus Linking Device

Urządzenie linkujące LD 800HSE służy jako brama pomiędzy urządzeniami polowymi na łaczach H1 i podsiecią HSE.

LD 800HSE umożliwia dostęp do urządzeń polowych podłaczonych do magistrali FOUNDATION Fieldbus (FF) z systemu nadrzednego, jak równiez z konsoli zarządzania. Urządzenie to jest przystosowane do pracy w konfiguracji redundantnej, w której odpowiednie porty H1 dwóch urządzeń sa podłaczone do pojedynczego linku H1. Dodatkowe łacze redundancji pomiędzy głównym i zastępczym urządzenie LD 800HSE zapewnia bezuderzeniowe przejście w wypadku awarii oraz monitoring redundancji.

Nowe urządzenie linkujące LD800HSE EX może zredukować okablowanie H1 oraz koszty instalacji o 80%, dzięki instalacji LD w polu.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Własności
Dane techniczne
Aplikacje
 • Zapewnia łącze pomiędzy FF High Speed Ethernet (HSE) i do czterema linkami H1
 • Przezroczysta konfiguracja podłączonych urządzeń H1 z systemu nadrzednego
 • Pozwala uzyskać dostep do bloków w urządzeniach H1 (Client/Server)
 • Cztery niezależne Mastery linków H1 (LAS)
 • Publish/Subscribe (H1) (do 4 sub-cykli)
 • Przekazywanie danych z jednego linku H1 do innego albo z linku H1 do sieci HSE
 • Uaktualnienie sterowników przez ładowanie
 • Interfejs HSE: 1 kanał 10 Mbit/s lub 100 Mbit/s (autosensing)
 • Interfejs H1: 4 kanały 31.25 kbit/s
 • Monitoring komunikacji i redundancji
 • Przekrój poprzeczny przewodów do 2.5 mm²
 • Zasilanie 24 V DC (+- 20%)
 • Temperatura pracy 0 ... 55°C
 • Wyświetlacz stanu i błedów
 • Zaprojektowany zgodnie z klasą 42c profilu HSE
 • Łatwy montaż na szynie DIN
LD 800HSE umożliwia dostęp do użądzań na łączach FOUNDATION Fieldbus (FF) H1 poprzez High Speed Ethernet z poziomu konsoli systemu sterowania lub konsoli centralnego zarządzania. LD 800HSE pozwala na redystrybucje alarmów i raportów z urządzeń H1. Pełni ono rolę Link Master dla kazdego łącza H1  funkcjąLink Active Scheduler (LAS) jako podstawą dla harmonogramowania komunikacji wydawca/subskrybent (publisher/subscriber). Projekt FOUNDATION Fieldbus Linking Device LD 800HSE odpowiada klasie 42c profilu HSE i jest zarejestrowany w Fieldbus Foundation.

Wymiana danych pomiędzy łączami H1 tego samego urządzenia linkującego, jak również pomiędzy łączami różnych urządzeń linkujących odbywa się poprzez mechanizm publish/subscribe i nie wymaga żadnej konfiguracji kontrolerów IEC 61131. Kontrolery IEC 61131 mogą być sprzężone przy pomocy modułów z interfejsem HSE. Dzięki prostemu montażowi oraz technice podłączeń LD 800HSE jest łatwe w obsłudze. Wszechstronne możliwości diagnostyczne są wpierane przez komunikację i wyświetlacz stanu urządzenia.

LD 800HSE Application

Powiązane tematy

Loading documents
Select region / language