Technologia Obiektów Aspektów

Zintegruj wszystkie procesy biznesowe oraz zasoby w jednym systemie poprzez zorganizowanie informacji nie w pliki i foldery, ale w aspekty obiektów - zawsze w zasięgu tylko jednego kliknięcia myszą.

Głównym problemem w zarządzaniu zakładem przemysłowym jak również zarządzaniu cyklem życia zasobów jest potrzeba uwspólnionego przechowywania, zarządzania i dostępu do informacji dotyczących wielu różnych aspektów wielkiej liczby obiektów. Obiekty te można podzielić na wiele różnych typów. Mogą one reprezentować fizyczne urządzenia procesowe, takie jak zawór lub silnik, bardziej skomplikowane układy, takie jak reaktor, czy nawet byty niematerialne, jak zamówienie produkcyjne oraz konta użytkowników. Inne przykłady to produkty, materiały, wsady produkcyjne etc.

W systemie, który integruje automatykę, informację i biznes oparty na współpracy w całym przedsiębiorstwie, każdy z tych rzeczywistych obiektów musi być opisany z kilku różnych prespektyw. Każda prespektywa definiuje zbiór informacji oraz funkcji służących do ich tworzenia, uzyskiwania do nich dostępu i manipulowania nimi. Nazywamy to aspektem obiektu.

Aspekty zapewniają rozwiązanie umożliwiające współpracę pomiędzy wieloma różnymi aplikacjami, istniejącymi i nowymi, od ABB, firm trzecich i klientów, a celu zapewnienia jednej, wspólnej struktury danych. Zgodnie z tym konceptem zamiast tworzyć pojedynczy obiekt czy model danych w systemie aby reprezentował rzeczywisty, fizyczny obiekt, każdy aspekt jest modelowany osobno. Aspect Object to zbiór wszystkich niezależnych modeli. Aspekty są implementowane przez oprogramowanie znane jako systemy aspektów, z których każdy przechowuje, zarządza i prezentuje informacje w swój własny, zoptymalizowany sposób.

Zintegrowana architektura ABB 800xA umożliwia nawigację jednym kliknięciem, wydajne projektowanie i wdrażanie systemu oraz prezentację właściwych informacji we właściwym kontekście właściwym użytkownikom.


Architektura rozproszonego systemu sterowania 800xA pozwala na bezproblemową integrację aplikacji i wspiera systemy firm trzecich, takie jak komputerowo wspomagane zarządzanie utrzymaniem ruchu i systemy wideo.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej o systemie 800xA

Select region / language