Zarządzanie zasobami w systemie 800xA

System 800xA gwarantuje proste rozwiązanie zapewniające wyższą dostępność zasobów i zmniejszone koszty utrzymania.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Przewaga konkurencyjna dla każdej branży

Skuteczna strategia zarządzania zasobami zwiększa zarówno dostępności sprzętu, jak i szybkości produkcji, dzięki podgląd zdrowia aktywow, instrukcje działań naprawczych oraz widoczność organizacyjną. Rezultatem jest większa dostępność aktywów oraz znacznie niższe koszty utrzymania.

Poprawa współpracy pomiędzy operatorami i utrzymaniem ruchu

Zarządzanie zasobamiw systemie 800xA łączy w jednym interfejsie użytkownika wszystkie informacje dostępne tradycyjnie w różnych systemach automatyki i monitorowania w celu zapewnienia kompozytowego widoku na zdrowie i wydajność zasobu.

Zwiększenie dostępności technologii i zmniejszenie kosztów

Dzięki integracji pomiedzy systemem 800xA a CMMS informacje konserwacyjne, takie jak aktywne zlecenia i historia zleceń, mogą być bezproblemowo współdzielone pomiędzy stacjami roboczymi 800xA i CMMS.

Nasza oferta

Loading documents
Select region / language