Środowisko Serwisowe w systemie 800xA

Pojedynczy interfejs użytkownika do planowania i wykonania prac konserwacyjnych na podstawie zintegrowanych danych z różnych urządzeń osadzonych w wielu lokalizacjach.

Stacja serwisowa wspomaga dział utrzymania ruchu w ich codziennych pracach konserwacyjnych na poziomie zakładu. Stacja jest oparta na wspólnej nawigacji 800xA Aspect Object dla prostego i szybkiego dostępu do wszelkiego typu danych diagnostycznych i dokumentacji powiązanych z zasobem.

Listy alarmów stanu zasobów są filtrowane zgodnie z strukturą zakładu widzianą z prespektywy utrzymania ruchu. Alarmy zgodne z NAMUR NE107 zawierają dodatkowe informacje o Możliwej Przyczynie i Sugerowanych Działaniach dla tego problemu oraz prowadzą użytkownika podczas analizy i rozwiązywania problemów.

Środowisko Serwisowe umożliwia współpracę funkcjonalną pomiędzy lokacjami dla wszystkich użytkowników, aby wypełnić lukę pomiędzy działaniami eksploatacyjnymi i utrzymania ruchu.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Inne rozwiązania

Select region / language