Monitorowanie stanu zasobów w systemie 800xA

Monitorowanie stanu oferuje wspólne środowisko z uniwersalnym interfejsem użytkownika do wyświetlania i analizowania danych o różnych zasobach.

Dzięki prekonfigurowanemu połączeniem z CMMS zoptymalizowane procesy robocze są zapisywane w celu umożliwienia naprawdę predykcyjnych strategii serwisowych i konserwacyjnych.

800xA Asset Optimization oferuje kompletne portfolio dla monitoringu stanu zasobów. Każdy kluczowy zasób w zakładzie jest wyposażony w Monitoring Zasobu, który monitoruje w czasie rzeczywistym stan zasobu i wykrywa problemy jeszcze zanim nastapią.

Monitoring Zasobu zapewnie dodatkowe informacje, takie jak możliwa przyczyna problemu i sugerowane działanie pozwalające go rozwiązać. Pozwala to wyraźnie skrócić czas potrzebny na ustalenie odpowiednich akcji koserwacyjno-naprawczych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne cechy
Oprzyrządowanie procesowe i zawory
Systemy elektryczne
Wibracje
Pętle regulacji
Wymienniki ciepła
Sprzęt IT
Ogólny monitoring zasobów
Niestandardowy monitoring zasobów
Główne cechy zawierają między innymi:
  • Szeroki zakres mozliwości monitorowania stanu zasobów, włącznie z systemami elektrycznymi, oprzyrządowaniem procesowym, monitorowaniem wibracji, sprzętu IT i procesowego.
  • Raportowanie stanu zgodne z NAMUR NE107
  • Pojedynczy interfejs użytkownika - Stacja Serwisowa - pozwalający wykonać analizy stanu zasobów i jego przyczyn.
  • Wskazówki dotyczące Możliwej Przyczyny i Sugerowanych Działań umozliwiające dziąłnia korygujące.
  • Predefiniowany interfejs z przemysłowymi standardami CMMS, takimi jak IBM MAXIMO®, SAP PM® i inne.
  • Powiadomienia komórkowe i e-mail i łatwy dostep poprzez interfejs web umożliwia natychmiastową reakcje.

Oprzyrządowanie procesowe i zawory:

Szeroki zakres różnych wspieranych przez System 800xA magistrali polowych pozwala użytkownikowi wybrać najlepsze dla danej aplikacji urządzenia i pozycjonery zaworów. Wszsytkie informacje magistrali polowych, jak np. topologia, konfiguracja urzadzeń i diagnostyka, sa dostępne na Stacjach Roboczych Systemu. Automatyczne monitorowanie stanu wykrywa nadchodzące warunki serwisowe zanim awaria urządzenia spowoduje zakłócenie produkcji.

Systemy elektryczne:

Niezawodne systemy elektryczne do wytwarzania i dystrybucji energii są niezbędne dla działania każdego zakładu przemysłowego. Unikalna integracja automatyki elektrycznej  w systemie 800xA przy użyciu protokołu IEC 61850 pozwala nie tylko kontrolować i nadzorować ale również monitorować stan systemów elektrycznych wysokiego i średniego napięcia. Dodatkowo, monitoring stanu urządzeń niskiego napięcia, takich jak np. rozdzielnice ABB MNSiS czy silniki, udostępnia personelowi utrzymania ruchu pełny obraz zakładu. Ten kompletny zakres integracji elektrycznej pozwala zwiększyć czas pracy i zmniejszyć koszty utrzymania.

Monitoring drgań:

Urządzenia mechaniczne, takie jak duże maszyny wirujące, są często kluczowymi zasobami w zakładach przemysłowych. Ich awarie są kosztowne i mogą spowodować poważne straty produkcyjne. System 800xA Asset Optimization zapewnie różny poziom monitorowania stanu mechanicznego od podstawowego monitoringu drgań po pełną analizę zasobów mechanicznego z narzędziami do dokładnej analizy przyczyn problemów.

Monitoring pętli regulacji PID:

Dobra jakość regulacji PID jest konieczna do utrzymania zdefiniowanego stanu procesu oraz zmniejszenia zużycia sprzętu. Control Loop Asset Monitoring (CLAM) przeprowadza automatyczny monitoring pętli regulacji i wykrywa zarówno nieprawidłowe działanie pętli PID, jak i zaworów sterujących. Automatyczny monitoring pętli z CLAM poprawia wydajność regulacji i redukuje koszty dzięki mniejszemu zużyciu powietrza technicznego, zaworów sterujących, etc.

Wydajność wymienników ciepła:

Całkowita efektywność energetyczna w zakładach przemysłowych jest w dużej mierze zależna od wydajności wymienników ciepła. Heat Exchanger Asset Monitor (HXAM) monituruje odchylenia od zdefiniowanych punktów pracy. Rezultatem jest poprawa wydajności procesu oraz obniżenie kosztów konserwacji wymienników ciepła.

Monitoring sprzętu IT:


Współczesne systemy sterowania i wymagana integracja z innymi typami systemów zalezy od dostepności zasobów IT, takich jak serwery, stacje klienckie, sieci i komponenty sieciowe. Funkcje monitoringu komputerów PC, Sieci i Oprogramowania pakietu 800xA Asset Optimization zapewniają niezawodność infrastruktury IT dla całego systemu.

Biblioteka ogólnego monitoringu zasobów:

800xA Asset Optimization zawiera szeroki zakres ogólnych monitorów zasobów, które mogą być zastosowane do dowolnego zasobu podłączonego do systemu i zapewniających między innymi monitoring czasu pracy, monitoring liczników, monitoring odchylenia od profilu X-Y, monitoring ograniczeń, etc.

Niestandardowy monitoring stanu zasobów:

800xA Asset Optimization pozwala klientom określić swój własny algorytm monitorowania stanu na podstawie wszelkich dostępnych w systemie danych wejściowych. Typowym przykładem zastosowania jest monitoring urządzeń mechanicznych o unikalnych charakterystykach, wymagającego specjalnego algorytmu monitoringu stanu.

Loading documents
Select region / language