800xA nätverkstopologi

Kommunikationssystem i System 800xA är baserat på Ethernet och TCP/ IP-nät, vilket är funktionellt och i de flesta fall, även fysiskt inbyggt i nivåer. Följande bild visar de olika nivåerna i nätverket. Ytterligare avsnitt kommer att beskriva mer om varför systemet bör delas in i olika nätområden på olika nivåer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Learn more about System 800xA

Loading documents
Select region / language