Aspekt/Objekt-Teknologi

Integrera alla affärsprocesser och resurser till ett enda system genom att organisera informationen, inte till filer och mappar, men till olika aspekter av objekt - bara ett musklick bort.

Ett centralt problem inom verksamhetsstyrning t.ex för fabriker samt inom kapitalförvaltning av andra tillgångar, är att du behöver ett sätt att hålla ihop och få tillgång till information om alla olika aspekter av ett stort antal fabriker- och processenheter. Dessa enheter, eller verkliga objekt, är av många olika slag. De kan vara fysiska processobjekt, som en ventil eller en motor, eller mer komplexa enheter, som en reaktor. De kan vara immateriella som t.ex recept, tillverkningsorder och kundkonton. Andra exempel är produkter, råmaterial, tillverkningssatser, etc.

I ett system som integrerar automation, information och samverkande affärsprocesser
 i hela företaget måste var och en av dessa verkliga objekt som ska beskrivas ur flera olika perspektiv. Varje perspektiv definierar en bit av information, och en uppsättning funktioner för att skapa, komma åt och manipulera denna information. Vi kallar detta en aspekt av objektet.

Aspect Objects ger en lösning som gör det möjligt för samarbete mellan många olika applikationer, befintliga och nya, från ABB, tredje part och kunder, allt för att ge en integrerad vy. I detta koncept, snarare än att skapa ett enda objekt eller datamodell i systemet för att representera det verkliga objektet, modelleras varje aspekt  separat. Ett aspektobjekt är en behållare som innehåller dessa oberoende modeller. Aspekter genomförs av mjukvarusystem som kallas aspektsystem, som vart och ett lagrar, hanterar och presenterar sin information på sitt eget optimala sätt.

ABB:s integrationsarkitektur möjliggör "en-klicks-navigering", effektiv engineering och presentation av rätt information i rätt sammanhang till rätt användare.


Arkitekturen i ABB:s 800xA-system möjliggör sömlös integration av applikationer och stödjer 3:e parts system såsom datorbaserat underhållssystem and videosystem.

Vill du ha produktinformation eller service?

Lär dig mer om System 800xA

Select region / language