Προσαρμογέας FENA-01

Η κάρτα δικτύου FENA-01 της σειράς F αποτελεί έναν προσαρμογέα Ethernet μιας θύρας, που υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας: PROFINET IO, EtherNet/IP and Modbus TCP. Η επιλογή πρωτοκόλλου πραγματοποιείται μέσω μιας παραμέτρου του ρυθμιστή στροφών.

PROFINET

Ο προσαρμογέας υποστηρίζει την επικοινωνία μέσω PROFINET IO DP-V1. Με τη κάρτα δικτύου FENA-01/-11, το δίκτυο PROFINET μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα προφίλ συσκευών είτε το πρωτόκολλο PROFIdrive, είτε το προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Επίσης, είναι διαθέσιμες δύο λειτουργίες -για μήκος λέξεων 16-bit και 32-bit αντίστοιχα.

EtherNet/ IP

Ο προσαρμογέας Ethernet, FENA, δρα σαν server EtherNet/IP και υποστηρίζει το ODVA AC/DC Drive, ρυθμιστές της ABB και Transparent προφίλ. Η μονάδα υποστηρίζει αμφότερες τις μεθόδους explicit messaging, όπου κάθε χαρακτηριστικό μιας τάξης συσκευών ρυθμίζεται ξεχωριστά, και implicit messaging, με χρήση συσκευών εισόδου και εξόδου.

Modbus TCP

Ο προσαρμογέας λειτουργεί σαν διακομιστής Modbus TCP με υποστήριξη ρυθμιστών στροφών της ABB και Transparent προφίλ. Υποστηρίζονται κοινοί single and multiple καταχωρητές function codes read/write. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας FENA-01 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language