Χρήση κινητήρων και ρυθμιστών στροφών για εκρήξιμες ατμόσφαιρες

Τι θεωρούμε εκρήξιμη ατμόσφαιρα;


Εκρήξιμες ατμόσφαιρες θεωρούνται εκείνες όπου εύφλεκτα αέρια, σταγονίδια, ατμός ή σκόνη αναμειγνύονται με τον αέρα. Η ποσότητα της ουσίας που απαιτείται για να δημιουργηθεί ένα εκρήξιμο περιβάλλον εξαρτάται από την εν λόγω ουσία. Αυτό είναι που δημιουργεί το ρίσκο έκρηξης. Ο χώρος όπου υπάρχει αυτή η πιθανότητα ορίζεται εκρήξιμη ατμόσφαιρα. Αυτές οι ατμόσφαιρες μπορούν να εντοπιστούν στη βιομηχανία σε τομείς όπως τα χημικά, η φαρμακοβιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ενέργειας ή ακόμα και επεξεργασίας ξύλου. Αυτά τα σημεία ορίζονται αλλιώς ως περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Σε πολλούς βιομηχανικούς τομέις μια εκρήξιμη συνθήκη μπορεί να προκύψει κάπου στη γραμμή παραγωγής. Ορισμένα από τα πιθανά σημεία δεν είναι ιδιαίτερα προφανή. Για παράδειγμα, τα πριονιστήρια δεν είναι εκρήξιμες ατμόσφαιρες αλλά στην περίπτωση που τα πριονίδια συγκεντρωθούν σε μεγάλη ποσότητα, αλλάζουν τα δεδομένα.

Μάθετε περισσότερα (ΕΝ)

Σχετικό υλικό

Επιλεγμένα προϊόντα

Select region / language