Ρυθμιστές στροφών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Αξιόπιστος έλεγχος

 

Μεγάλοι κινητήρες λειτουργούν στην καρδιά κάθε διεργασίας παραγωγής ισχύος. Η δυνατότητα αλλαγής της ταχύτητας των κινητήρων, αυξάνει την απόδοση της διαδικασίας και βελτιώνει τον έλεγχο της παραγωγής ισχύος. Η γκάμα ρυθμιστών στροφών μέσης τάσης που διαθέτουμε, αποτελεί την ιδανική λύση για την εξασφάλιση αξιόπιστου ελέγχου στους κινητήρες.

Η εκκίνηση μεγάλων κινητήρων με άμεση σύνδεση στη τροφοδοσία προκαλεί τη δημιουργία σημαντικά υψηλού ρεύματος εκκίνησης. Με τη χρήση ρυθμιστών στροφών μεταβλητής ταχύτητας, η εκκίνηση ελέγχεται πλήρως και αποφεύγεται έτσι η δημιουργία υπέρμετρων πτώσεων τάσης στο δίκτυο παροχής της εγκατάστασης. Παράλληλα, ελαττώνεται η καταπόνηση του κινητήρα και του φορτίου. Χάρη στη λειτουργία εκμετάλλευσης των ενδιάμεσων απωλειών, μηδενίζονται οι επιπτώσεις διακοπών του δικτύου, εξασφαλίζοντας έτσι αξιόπιστη λειτουργία.

Όταν επιλέγετε τους ρυθμιστές στροφών της ABB για τον έλεγχο των κινητήρων σας, επωφελείστε από την αυξημένη θερμότητα και καθαρή ισχύ στην εγκατάσταση σας, καθώς και από τις περιορισμένες εκπομπές ρύπων και το χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

Απόδοση. Έλεγχος. Βελτιωμένη παραγωγικότητα. Τα πάντα μετρούν.

 

Σημαντικότερα οφέλη

 
  • Βελτιωμένη απόδοση διεργασίας και επίδοση ελέγχου
  • Ομαλή εκκίνηση μεγάλων αντλιών και ανεμιστήρων χωρίς πτώσεις τάσης στην παροχή
  • Μειωμένη καταπόνηση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Ομαλή πτώση τάσης στην εφαρμογή

Εφαρμογές και προτεινόμενα προϊόντα

 

Προϊόντα

Σχετικές πληροφορίες

Loading documents
Select region / language