Napędy i silniki do wciągarek

Urządzenia pokładowe muszą działać niezawodnie i szybko, w sposób płynny i nieprzerwany. Dlatego opracowaliśmy napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) z certyfikacją do zastosowań na morzu i z dedykowanym programem sterującym wciągarki. Program ten oparty na naszym rozwiązaniu bezpośredniego sterowania momentem (DTC) oferuje dodatkową korzyść eliminując potrzebę stosowania koderów silnikowych lub czujników obciążeniowych oraz zmniejszając liczbę komponentów urządzenia i zakres prac serwisowych. W ścisłej współpracy z producentami wciągarek i na bazie naszego bogatego doświadczenia zaprojektowaliśmy napędy, które znajdują zastosowanie przy cumowaniu, kotwiczeniu, korzystaniu z ramp ro-ro i w holownikach. Program sterujący może być użyty w dostarczonej postaci lub dostosowany do określonych potrzeb. Nasze produkty napędowe oraz silniki niskiego napięcia do zastosowań okrętowych objęte są wsparciem globalnej sieci serwisowej. 

Dedykowane sterowanie wciągarki. Brak konieczności stosowania koderów silnikowych lub czujników obciążeniowych. Globalne usługi serwisowe. Wszystko ma znaczenie w konstrukcji i obsłudze wciągarek pokładowych. 

W skrócie o napędzie

  • Wbudowany program sterujący wciągarką z szerokim zakresem funkcjonalności
  • Połączenie bezpośredniego sterowania momentem (DTC) i programu sterującego wciągarki eliminuje potrzebę stosowania koderów obrotowych silnika i czujników obciążeniowych przekładni
  • Stanowiska sterowania podłączone bezpośrednio do napędu

W skrócie o silnikach w branży morskiej

  • Sprawdzona wydajność w pracy pod obciążeniem w środowisku morskim
  • Precyzyjne dane zawarte na tabliczce znamionowej pomagają zoptymalizować działanie, zwłaszcza gdy nie jest wykorzystywany koder silnika
  • Specjalnie zaprojektowane i trwałe uszczelnienie wału
  • Wysoce wytrzymała konstrukcja radząca sobie z trudnymi warunkami pogodowymi

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Produkty

Loading documents
Select region / language