ACS5000

Výkonné a spoľahlivé: vysokonapäťové meniče so špičkovými bezpečnostnými prvkami a funkciami špecifickými pre príslušné aplikácie

Vysokonapäťový menič ACS5000 si jednoducho poradí s vašimi aplikáciami, napríklad kompresormi, čerpadlami alebo ventilátormi. Dokáže sa prispôsobiť činnostiam v mnohých oblastiach, ale vďaka svojej robustnej konštrukcii je špeciálne určený pre chemický, ropný a plynárenský priemysel a energetiku. Menič je dodávaný s viacerými funkciami špecifickými pre dané priemyselné odvetvia, ktoré umožnia hladké začlenenie do vášho systému a zvýšia produktivitu vašich procesov. Vďaka modernej konštrukcii meniča ACS5000 odolnej voči vzniku oblúka si môžete byť istí maximálnou bezpečnosťou vášho personálu i zariadení pri každodennej prevádzke.

Dôležité údaje

  • Maximálna bezpečnosť osôb vďaka odolnosti voči výbojom a rýchlemu odstráneniu porúch
  • Vysoká spoľahlivosť vďaka overenej konštrukcii a nízkemu počtu súčiastok
  • Vysoká kompatibilita so štandardnými motormi vďaka hierarchickej topológii
  • Konštrukcia bez použitia poistiek
  • Konštantný účinník siete v celom rozsahu otáčok
  • Priama regulácia momentu (DTC)
  • Funkcie špecifické pre dané priemyselné odvetvie
  • Rozsah výkonu 3.0 až 36.0 MW, do 13.8 kV

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a materiály na stiahnutie

Priemyselné odvetvia a aplikácie

Loading documents
Select region / language