Green Electrification 2035 – me viemme Suomea kohti hiilineutraaliutta

Suomen tavoite on olla edelläkävijämaana hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa uusiutuvan energian osuuden massiivista kasvua. Tämä on Suomelle suuri haaste – ja samalla valtava mahdollisuus. 

Mitä tämä käytännössä vaatii ja tarkoittaa? Miten varmistetaan, että energiajärjestelmä on jatkossakin turvallinen ja resilientti? Miten energia-alan sektori-integraatio käytännössä toteutuu?

Systeemitason ratkaisuja


Green Electrification 2035 on viisivuotinen ABB:n veturiohjelma, jossa ratkotaan vihreässä siirtymässä eteen tulevia haasteita yritys- ja tutkimusmaailmaa yhdistävissä ekosysteemeissä. 

Vuoden 2021 alusta käynnistyneessä ohjelmassa luodaan systeemitason ratkaisuja uudelle, vihreään sähköön pohjautuvalle energiajärjestelmälle ja ryhdytään tekemään hiilineutraalista yhteiskunnasta totta. 

Ohjelmassa keskitytään viiteen eri fokusalueeseen: Power-to-X, resilientit energiaverkot, ilmastoneutraali teollisuus, älykkäät kestävät kaupungit ja hiilineutraali liikenne. 

Ekosysteemeissä, joissa on mukana myös loppuasiakkaat, etsitään yhteistyönä vastauksia esimerkiksi vetyklusterin tai kaupunkien energiahuollon konkreettisiin tulevaisuuden kysymyksiin. 

Green Electrification 2035 -ohjelma on saanut rahoitusta Business Finlandilta. 

Uutta liiketoimintaa ja menestystarinoita myös vientiin


Ekosysteemiprojekteissa kehitetään kokonaisratkaisuja uuteen teknologiaan perustuen. Tavoite on luoda Suomeen alan huipputasoista osaamista ja liiketoimintaa sekä synnyttää elinvoimaisia vientituotteita globaaleille markkinoille.

Ohjelman veturina toimiva ABB avaa kumppanien käyttöön kaksi keskeistä teknologia-alustaansa: taajuusmuuttajien ohjauksen sekä sähköverkon ja suojauksen alustat.
ABB kutsuu yrityksiä yhteistyökumppaneiksi Green Electrification 2035 -ekosysteemiin. Haluatko olla mukana luomassa tulevaisuutta ja kehittämässä uusia menestystarinoita? Ota yhteyttä ja tule mukaan vauhdittamaan vihreää siirtymää! 

Tutustu fokusalueisiin

Green Electrification 2035 on vuoden 2021 alussa käynnistetty ABB:n veturiohjelma. Ohjelmassa luodaan Suomeen tutkimus- ja yritysmaailman yhteisiä ekosysteemejä, joiden tavoite on kehittää vihreässä siirtymässä tarvittavia ratkaisuja. Ne mahdollistavat uusiutuvan sähköenergian käytön nopean kasvun.

Ohjelmassa on viisi fokusaluetta: Power-to-X, Resilient energy networks, Climate neutral industries, Smart sustainable cities ja Carbon neutral logistics. Viisivuotinen ohjelma on saanut rahoitusta Business Finlandilta.
Select region / language