Δίκτυο πιστοποιημένων (licenced) κατασκευαστών πινάκων Μέσης Τάσης UniSec

Η ABB, παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο ενέργειας και τεχνολογίας, παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών της, που διαθέτει επίσημη πιστοποίηση (Licence) παραγωγής, της νέας σειράς τυποποιημένων πινάκων Μέσης Τάσης με την εμπορική ονομασία UniSec.

Η ABB, πιστή στη φιλοσοφία μεταφοράς τεχνογνωσίας στην Ελληνική αγορά για την παραγωγή υψηλής ποιότητας τυποποιημένων πινάκων Μέσης Τάσης, δημιούργησε ένα πρόγραμμα μέσα στο οποίο οι συνεργάτες της που ολοκλήρωσαν την απαραίτητη εκπαίδευση, η οποία περιλάμβανε: 
  • την ανάλυση των σχεδίων της ABB,
  • την παραγωγή δοκιμίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 62271-1 και IEC 62271-200,
  • την υποβολή των δοκιμίων αυτών σε όλες τις απαραίτητες δοκιμές που προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα
  • και τον έλεγχο (audit) των εσωτερικών διαδικασιών και των εγκαταστάσεων παραγωγής των πινάκων UniSec βάσει των απαιτήσεων της ABB,

έλαβαν την άδεια παραγωγής καθώς και την άδεια χρήσης του ανωτέρω λογοτύπου Unisec για εμπορική χρήση.

Η αναγκαία επένδυση που πραγματοποιήθηκε από την πλευρά του δικτύου πιστοποιημένων συνεργατών μας, τόσο στη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων παραγωγής, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της ABB, όσο και στον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την κατασκευή των πινάκων, καθώς και στην εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού τους, διασφαλίζ​ει την ποιότητα και τις υψηλές προδιαγραφές του τελικού προϊόντος.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες μας (Licencees) κατά αλφαβητική σειρά

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.
ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ Ηλεκτρομηχανολογική Ε.Π.Ε.

Αξίζει να δείτε

Σχετικά προϊόντα

Select region / language