ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

אוטומציה תעשייתית

המיקוד העיקרי של ABB בתחום זה הוא לספק ללקוחות מוצרים ופתרונות למכשור ואנליטיקה, אוטומציה ואופטימיזציה של תהליכים תעשייתיים. התעשיות עבורן ניתן שירות זה כוללות נפט וגז, מים, שפכים, תחנות כוח, כימיקלים, תרופות, נייר, מתכות ומינרלים, תעשיה ימית ומגדשי טורבו. 

היתרונות עבור לקוחות מפתח כוללים שיפור ביעילות המפעלים שלהם ובחיסכון באנרגיה.

מוצרים

פתרונות לתעשיה

שירות אוטומציה תהליכית


ליצירת קשר